Ірина Ходарєва / Iryna Khodarieva
Ірина Ходарєва / Iryna Khodarieva
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексико-семантичне й асоціативне поле любов у мові творів Павла Загребельного [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01
ІМ Ходарєва, ОС Черемська, СЯ Єрмоленко, ЛС Козловська
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2009
5*2009
Творчість П. Загребельного в контексті сучасного літературного процесу
ІМ Ходарєва
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Українська мова (базовий рівень): робоча програма навчальної дисципліни для слухачів підготовчого відділення
ОС Дьолог, ІМ Ходарєва
2021
Семантична адаптація запозичених професійних імен у сучасній українській економічній термінології
ІМ Ходарєва
2021
Місце і роль запозичень у сучасній українській економічній термінології
ОС Дьолог, ІМ Ходарєва
2020
Фахова українська мова як іноземна. Основи комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
ОС Дьолог, ІМ Ходарєва
2020
Innovative teaching and methodological support for teaching professional language at economic institutions of higher education
O Cheremska, V Sukhenko, I Khodarieva
Scientific Journal of Polonia University 34 (3), 29-35, 2019
2019
Любов як онтологічне поняття ідіостилю Павла Загребельного
І Ходарєва
Scientific Journal Virtus, 197-200, 2019
2019
Семантика епітетних конструкцій з компонентом любов у художньому мовленні Павла Загребельного
І Ходарєва
Virtus, 212-215, 2017
2017
Семантика епітетних конструкцій з компонентом любов у художньому мовленні Павла Загребельного
І Ходарєва
Virtus, 212-215, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни" Підготовка рукопису до видання" для студентів спеціальностей 8.05150102" Технології електронних мультимедійних видань", 8.05150103" Комп …
ОС Черемська, ІМ Ходарєва, ОС Черемская, ИН Ходарева
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Художній текст як відтворення мовної картини світу автора
ІМ Ходарєва, ИН Ходарева, IM Khodarieva
„Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică”, conferinţă ştiinţifică …, 2016
2016
Синтагматичні зв'язки між одиницями лексико-семантичного поля любов (на прикладі лексеми любов у мові творів П. Загребельного)
ІМ Ходарєва
Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні …, 2016
2016
АКСІОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЬ ЛЕКСИКО-­СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ’ЛЮБОВ’ У МОВІ ТВОРІВ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
ІМ Ходарєва
Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасна україністика: наукові …, 2016
2016
Засоби вербалізації мовного образу любові в історичних романах П. Загребельного.
ОС Черемська, ІМ Ходарєва
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : зб. наук …, 2015
2015
Професійне мовлення: українсько-туркменський словник-довідник для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання
ВФ Жовтобрюх, ІМ Ходарєва, ИН Ходарева
ХНЕУ, 2013
2013
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни" Культура наукової мови" для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання
ІМ Ходарєва, ИН Ходарева
ХНЕУ, 2013
2013
До питання становлення теорії лексико-семантичного поля: історичний аспект
ІМ Ходарєва
Культура народов Причерноморья : научный журнал, 149-151, 2013
2013
Збірник вправ з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
ІМ Ходарєва
Х. : Вид. ХНЕУ, 2012
2012
Дослідження лексичних мікросистем у лінгвістиці
ІМ Ходарєва
Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасна україністика: наукові …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20