Підписатись
Nataliya Melnyk (Наталія Мельник)
Nataliya Melnyk (Наталія Мельник)
к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Accounting trends in the modern world
N Melnyk, D Trachova, O Kolesnikova, O Demchuk, N Golub
Independent Journal of Management & Production 11 (9), 2403-2416, 2020
462020
Організація контролінгу в Україні: питання теорії та практики
НГ Мельник
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
43*2009
Контролінг у системі управління підприємством
НГ Мельник
Науковий вісник НЛТУ України.–2009.–Вип 19 (4), 151-155, 2009
412009
ТОС–теорія, що ламає стереотипи
НГ Мельник, НП Михайлишин
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, 2011
252011
Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі
Н Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, 25-30, 2014
222014
Власний капітал бюджетних установ: особливості облікового відображення
НГ Мельник, СВ Сисюк
Інноваційна економіка, 324-319, 2013
202013
Облікова політика в Україні: реалії та перспективи
Н Мельник, В Дерій
Бухгалтерський облік і аудит, 64-65, 2007
202007
Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб.
МР Лучко, НГ Мельник, СВ Сисюк
Тернопіль: ТНЕУ, 356, 2015
19*2015
Історія виникнення і розвитку міжнародної системи обліку
Н Мельник
Журнал європейської економіки 12 (4), 507-518, 2013
192013
Контроль в бюджетній сфері: навч. посіб.
НМ Зорій, НГ Мельник
Тернопіль: Економічна думка, 2007
192007
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
МР Лучко, ІД Бенько, СР Яцишин, НГ Мельник
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
18*2018
History of origins and development of system of international accounting
N Melnyk
Journal of European Economy, 2013
18*2013
Особливості аудиту на міжнародному рівні: монографія
НГ Мельник
Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання: монографія/за заг …, 2015
172015
Особливості розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації
НГ Мельник, НП Михайлишин
Подільський державний аграрно-технічний університет Збірник наукових праць …, 2009
17*2009
Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні
Н Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, 10-17, 2015
16*2015
Теоретико-організаційні аспекти внутрішнього контролю витрат виробництва готової продукції на підприємстві
НГ Мельник, НМ Зорій
ЕКОНОМІКА: реалії часу, 2012
162012
Accounting Transparency in Ukraine/Nataliya Melnyk
N Melnyk
Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation …, 0
14*
Організаційні аспекти створення та реєстрації бюджетних установ
НГ Мельник, НМ Зорій
Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць, 217-221, 2014
13*2014
До питання вдосконалення інструментарію бюджетного контролю
N Zorij, N Melnyk
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2013
132013
Контролінг інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційного потенціалу підприємства
НГ Мельник, НП Михайлишин
Інноваційна економіка, 101-105, 2010
132010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20