Follow
Anton Silvestrov / Антон Миколайович Сільвестров / Антон Николаевич Сильвестров
Anton Silvestrov / Антон Миколайович Сільвестров / Антон Николаевич Сильвестров
National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute"
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Идентификация и оптимизация автоматических систем
ЧПИ Сильвестров, Антон Николаевич
М.: Энергоатомиздат, 1987. — 200 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48010, 1987
681987
Два альтернативных подхода к идентификации реальных объектов
АН Сильвестров
Проблемы управления и информатики 6, 54-65, 1996
211996
Нариси з теорії ідентифікації
ВВ Самсонов, ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, АН Сильвестров
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30522, 2012
132012
Многократно адаптивные системы идентификации
АН Сильвестров
Киев, 1983
131983
Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером
ВВ Самсонов, НІ Поворознюк, АМ Сільвестров
102008
Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером
ВВ Самсонов, НІ Поворознюк, АМ Сільвестров
102008
О природе эффекта Губера
АН Сильвестров, ДК Зименков
Вiсник КДУ iм. Остроградського, 38, 2010
92010
Системи і методи ідентифікації електротехнічних об’єктів
МЯ Островерхов, АМ Сільвестров, ОМ Скринник
Національний авіаційний університет, http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22883, 2016
82016
Застосування теорії фільтрів для аналітичного опису логіко-аналітичних залежностей
ГІ Кривобока, АМ Сільвестров, ОМ Скринник, ГИ Кривобока, ...
НТУУ" КПІ", 2013
82013
Системний підхід до розробки моделі керування процесом навчання
ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, ОМ Скринник
82010
Filtering and forecasting signals algorithm based on exponential Brown’s filter
BR Boriak, AM Silvestrov
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 4 (44), 150-152, 2017
62017
Згладжування та прогнозування сигналів за допомогою ноніусного включення експоненціальних фільтрів моделі Брауна
АМ Сільвестров, БР Боряк, ВВ Луцьо
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Електронні …, 2015
62015
Алгоритм адаптивного навчання в системі електронних навчально-методичних ресурсів дисципліни
ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, МП Костіков
62012
АСИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ МНОГОКРАТНО АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ
ВИ Костюк, АН Сильвестров
Теория инвариантности и ее применение 1, 155, 1979
6*1979
Доцільність модернізації лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін
А Сільвестров
Вища школа, 65-69, 2012
52012
Автоматичне керування процесом навчання в системі електронного підручника
ВО Бойкова, АМ Сильвестров, РФ Хотячук
Праці МНТК «Автоматика-2000».–Львів: Держ. НДІ інформаційної інфраструктури …, 2000
52000
Построение адаптивных моделей динамических объектов по данным эксперимента
ВН Киричков, АН Сильвестров
Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те, 32.965 Б.Б.К., 1985
51985
Влияние критерия качества в беспоисковых градиентных алгоритмах оптимизации
ВИ Костюк, АН Сильвестров
Вестник Киевского политехн. ин-та. Автоматика и электроприборостроение, 15-17, 1973
51973
Триконтурний адаптивний експоненціальний фільтр-ектраполятор
BR Boriak, AM Silvestrov
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 5 (45), 6-8, 2017
42017
Алгоритм згладжування та прогнозування сигналу на основі експоненціального фільтру моделі Брауна
БР Боряк, АМ Сільвестров
Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку 4, 150-152, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20