Суярко Василь Григорович
Суярко Василь Григорович
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
НазваПосиланняРік
Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена
ВГ Суярко
Харьков: ХНУ имени ВН Каразина, 2006
302006
Мала гірнича енциклопедія. Т. 2
ВС Білецький, ВС Бойко, ПП Голембієвський, ПА Горбатов, ...
Донбас, 2007
282007
Мала гірнича енциклопедія Т.2
ВС Білецький
Донецьк: Донбас 2, 520, 2006
282006
Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины. Т. І – Геология и газоносность Юго-Западного и Южного Дон-басса / УкрНДІ МІ НАН України
Анциферов
Донецк: Вебер, 2009
192009
Экология подземной гидросферы Донбасса
ВГ Суярко
К.: Знание, 1997
151997
Структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів
ВГ Суярко, ВМ Загнітко, ГВ Лисиченко
92010
Геологічні особливості розробки сланцевого газу в умовах Донецької складчастої споруди
ВГ Суярко, МІ Фик, НЮ Барановська
Вісник ХНУ ім. ВН Каразіна, 54-58, 2012
52012
Построение геолого-генетических моделей ртутных месторождений на примере Никитовского рудного слоя (Донбасс)
МА Клитченко
Геология рудных месторождений: журнал АН СССР, 57-68, 1989
51989
Геохимические особенности подземных вод Донбасса
ВГ Суярко
Геохимия, 738-746, 1988
51988
Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель роз-витку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря
ВГ Суярко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
42015
MINING ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY
VS Biletskyy
42004
Особливості карстоутворення в галогенних товщах Бахмутської улоговини Донецького прогину
ВГ Суярко
Геологія-географія-екологія, 2001
4*2001
Методические рекомендации по применению гидрогеохимического метода поисков скрытого оруденения в Донбассе и Днепровско-Донецкой впадине
ВГ Суярко
Монография, 92, 1985
41985
Геохимические особенности и поисковые критерии ртутных месторождений Донбасса
ВГ Суярко
Геол. журнал 41 (2), 147-149, 1981
41981
Про джерела надходження та міграцію брому в підземних водах (на прикладі Дніпровсько–Донецького авлакогену)
ВГ Суярко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2014
32014
Можливості використання підземних і шахтних вод Донбасу як гідромінеральної сировини
ВГ Суярко
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності 39 (7), 7-12, 2007
32007
Особливості формування газо-геохімічної зональності у північно-західному Донбасі
ВГ Суярко
Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна, 67-72, 2006
32006
О современной активизации древних гидротермальных систем
ШОА Суярко В.Г.
Известия Донецкого горного института, 95-97, 1996
31996
О возрасте ртутного оруденения Никитовского рудного поля
ВГ Суярко
Условия локализации сурьмяно-ртутно и флюоритового оруденения в рудных полях …, 1991
31991
Про зв’язок сучасних геодинамічних процесів у карбонатних породах з тектонічною активізацією Петрівсько-Кремінського розлому
ВВ Сухов, ВГ Суярко, ОВ Чуєнко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20