Підписатись
Христина Петрина
Христина Петрина
асистент кафедри іноземних мов
Підтверджена електронна адреса в pu.if.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Функціонально-семантичний аналіз алюзій в українських постмодерністських художніх текстах
ХВ Петрина
–українська мова, 2019
52019
Маніфестація засобів вираження алюзій в українських модерних художніх текстах: алюзійна маркованість
ХВ Петрина
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 56-59, 2016
32016
Семантична класифікація алюзій в українській мові (на матеріалі текстів українського модерного художнього дискурсу)
Х Петрина
Південний архів (філологічні науки), 37-40, 2017
22017
Лінгвокогнітивна проекція алюзійної іронії у художніх текстах українського модерного дискурсу
Х Петрина
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 324-332, 2017
22017
Алюзія в модерному художньому дискурсі: інтертекстові паралелі
ХВ Петрина
Етнос і культура, 2015-2016, 0
2
Алюзія як засіб мовної гри в українських постмодерністських художніх текстах
ХВ Петрина
Видавничий дім" Гельветика", 2019
12019
Алюзійні паралелі в модерних українських текстах: семантичні характеристики міфологічних та біблійних імен
K Petryna
Studia Ucrainica Varsoviensia, 263-272, 2018
12018
Семантичні модифікації алюзій в українських модерних художніх текстах
Х Петрина
Українознавчі студії, 206-212, 2017
12017
АВТОРСЬКІ ІНТЕНЦІЇ В СВІТЛІ АЛЮЗІЙНИХ ВИМІРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)
Х ПЕТРИНА
Друкуºться за ухвалою вчено¿ ради Кіровоградського державного педагогічного …, 2017
12017
Метафоризація алюзійних власних назв: вторинні номінації
ХВ Петрина
Записки з українського мовознавства, 148-155, 2017
12017
Лінгвопоетичний потенціал алюзійних одиниць у функції очуднення (на матеріалі текстів українського модерного художнього дискурсу)
ХВ Петрина
Молодий вчений, 224-227, 2017
12017
Метафорическая природа аллюзии (на материале украинских современных художественных текстов)
ХВ Петрина
Минск: Изд. центр БГУ, 2017
2017
Linguistic Dimensions of Allusion Units
K Petryna
Innovations in language and literary studies - theory and practice, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13