Підписатись
Олена Герасимчук / Olena Herasymchuk/ Herasymchuk Olena
Олена Герасимчук / Olena Herasymchuk/ Herasymchuk Olena
завідувач кафедри наук про Землю, Державний університет "Житомирська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки
ОЛ Герасимчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015
112015
Формування професійної компетентності інженерів-педагогів засобами Інтернет-технологій
НА Олексів, ОО Герасимчук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
72009
Вплив моно-та поліметалічного забруднення на фітотоксичність дерновопідзолистого ґрунту
ЛО Герасимчук
Вісник Харківського нац. аграр. ун-ту ім. ВВ Докучаєва. Сер. Ґрунтознавство …, 2010
52010
Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів
ОЛ Герасимчук
Вид. ОО Євенок, 2019
42019
Проблеми фінансування комунальних підприємств в Україні
О Герасимчук
ЖДТУ, 2016
42016
Екологічне виховання в контексті сучасної парадигми сталого розвитку
ОЛ Герасимчук
Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних …, 2014
42014
До проблеми формування екологічної компетентності гірничих інженерів
ОЛ Герасимчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 229-235, 2013
42013
Развитие горного образования в Украине и в западной Европе: сравнительный анализ
ОЛ Герасимчук
Вектор науки ТГУ, 77-81, 2013
32013
системний підхід управління відходами об’єднаних територіальних громад
ІГ Пацева, ОЛ Герасимчук, АМ Кагукіна
Екологічні науки, 43, 2022
22022
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ГІРНИЧИЇ ІНЖЕНЕРІВ
ОЛ Герасимчук
ЖДТУ, 2015
22015
Аналіз сучасного досвіду та напрямів вирішення проблем управління твердими комунальними відходами
ІГ Коцюба, ЮО Лефтер, ЛЮ Нонік, ТО Єльнікова, ОЛ Герасимчук
12021
ВПЛИВ ТЕС НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
АС Таргонський, ОЛ Герасимчук
ЖДТУ, 2017
12017
Сучасні проблеми кодифікації екологічного права на шляху до ЄС
ДО Дем’янюк, ОЛ Герасимчук
ЖДТУ, 2017
12017
Компетентнісний підхід до формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів
О Герасимчук
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2015
12015
Екологічне виховання в інтересах сталого розвитку
ОЛ Герасимчук
ЖДТУ, 2014
12014
Модель-професіограма майбутнього гірничого інженера
ОЛ Герасимчук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 175-184, 2014
12014
Наукові підходи в освіті до формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі вивчення природничих дисциплін
О Герасимчук
Педагогіка і психологія професійної освіти, 105–115-105–115, 2014
12014
Екологічна культура–необхідний фактор безпечного розвитку людства
ОЛ Герасимчук
ЖДТУ, 2013
12013
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Л Безлатня, О Гармата, О Герасимчук, Т Притуляк, Я Гарбич
Вісник науки та освіти, 2023
2023
Оцінка радіаційного фону в житлових приміщеннях, зумовленого техногенно підсиленими джерелами природного походження
ЗМ Шелест, МБ Корбут, ОЛ Герасимчук, СВ Кальчук
Державний університет" Житомирська політехніка", 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20