Vanin Vladimir / Ванін Володимир Володимирович / Ванин Владимир Владимирович
Vanin Vladimir / Ванін Володимир Володимирович / Ванин Владимир Владимирович
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інженерна та комп’ютерна графіка
ВЄ Михайленко, ВВ Ванін, СМ Ковальов
К.: Каравела, 2008
822008
Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання
ВВ Ванін
Геометричне та комп’ютерне моделювання.–Вип 23, 42-48, 2009
392009
Інженерна графіка
ВЄ Михайленко, ВВ Ванін, СМ Ковальов
К.: Каравела, 2002
332002
Инженерна та комп’ютерна графіка: підруч. для студ. вищих закл. освіти
ВЄ Михайленко, ВВ Ванін, СМ Ковальов
К.: Каравела, 2003
302003
Оформлення конструкторської документації
ВВ Ванін, АВ Бліок, ГО Гнітецька
Навчальний посібник НМУВО, 2000
272000
Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: навч. посібник
ВВ Ванін, ВВ Перевертун, ТО Надкернична
К.: Каравела 336, 2005
182005
Застосування структурно-параметричного підходу як методології комп’ютерної комбінаторно-варіаційної геометрії
ВВ Ванін
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ВГ Вірченко, 12-17, 2011
112011
Структурно-параметричні геометричні моделі як основа для узгодженої розробки літака на стадії ескізного проектування
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ІВ Ванін
Наукові вісті НТУУ «КПІ, 35-41, 2006
112006
Применение комбинаторно-вариационного подхода для компьютерного геометрического моделирования инженерных конструкций и сооружений
ВВ Ванин, СЛ Шамбина, ВГ Вирченко
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений, 2013
102013
Комп’ютерне структурно-параметричне геометричне моделювання як основа для комплексної оптимізації процесів проектування та виробництва об’єктів машинобудування
ВВ Ванін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Технологии машиностроения …, 2010
102010
Структурно-параметричні геометричні моделі як інваріантна складова комп’ютерних інформаційних технологій підтримки життєвого циклу виробів машинобудування
ВВ Ванін
Праці Тавр. держ. агротех. академії–Вип 4, 16-21, 2007
92007
Варіантне моделювання геометричних об’єктів методом поліпараметризації
ВВ Ванін, ГІ Вірченко, СГ Вірченко
Проблеми інформаційних технологій, 76-79, 2014
82014
Моделювання процесів виготовлення реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів [монографія]
ОП Колосова, ВВ Ванін, ГА Вірченко, ОЄ Колосов
К.: ВПК «Політехніка» НТУУ «КПІ, 2016
62016
Інженерна графіка
ВВ Ванін, ВВ Перевертун, ТМ Надкернична, ГГ Власюк
Видавнича група ВНV, 2009
62009
Вариантное компьютерное макетирование оболочек на основе полипараметризации их срединных поверхностей
ВВ Ванин, СЛ Шамбина, ГИ Вирченко
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений, 2015
52015
Опис стійких положень динамічних систем засобами фрактальної апроксимації
ВВ Ванін, ОВ Залевська
Сучасні проблеми моделювання, 18-21, 2015
52015
Оптимальне варіантне геометричне моделювання технічних об’єктів
ВВ Ванін
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–Вип 89, 22-27, 0
5
Моделювання процесів та обладнання для виготовлення реактопластичних матеріалів
ОП Колосова, ВВ Ванін, ОЄ Колосов, ВІ Сівецький
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
42017
Комп’ютерні структурно-параметричні геометричні моделі як засоби конструкторсько-технологічної оптимізації літака
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ОВ Збруцький, ВВ Ванин, ГА Вирченко, ...
НТУУ" КПІ", 2014
32014
Фрактальна розмірність поверхні кратера місяця та його контуру, його фрактальна апроксимація
ВВ Ванін, Залевська
Прикладна геометрія та інженерна графіка 53 (4), 18-22, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20