Follow
Світлана Шевчук
Світлана Шевчук
Other namesShevchuk Svitlana
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українського Полісся
СЮ Шевчук
ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00. 08–зоологія/СЮ Шевчук–К., 2008.-21с, 2008
92008
Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина)
СЮ Шевчук
Вестник зоологии 41 (4), 355-360, 2007
52007
Теорія та методика навчання біології
РК Романюк, ГЄ Киричук, ЛА Константиненко, ОВ Павлюченко, ...
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2021
22021
Еколого-біологічні особливості та систематичне положення гетеротрофних джгутикових водойм Центрального Полісся
СЮ Шевчук
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
22020
Протисти та їх положення у сучасній системі еукаріот
МО Омельчук, СЮ Шевчук
Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник …, 2018
22018
Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира
СЮ Шевчук
" Вестник зоологии" 41 (1), 81-84, 2007
22007
Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья
СЮ Шевчук
Вестник зоологии 41 (5), 463-468, 2007
22007
Біологія індивідуального розвитку робочий зошит для організації лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи над курсом
РК Романюк, СЮ Шевчук
12023
CASE-STUDY як технологія навчання майбутніх біологів та вчителів предметів природничого циклу
Р Романюк, Г Киричук, Л Константиненко, О Павлюченко, С Шевчук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2021
12021
Гетеротрофні джгутикові річки Уж, їх сезонна динаміка, таксономічна та трофічна структури
S Shevchuk, A Garlinska, O Alpatova
Біологія та екологія 5 (2), 118-123, 2019
12019
Вірусологія. Короткий теоретичний курс та завдання для самостійної роботи студентів
СЮ Шевчук
Вид-во ЖДУ, 2015
12015
Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах
ЛА Васільєва, РП Власенко, АП Вискушенко, ДА Вискушенко, ВК Гирин, ...
Materials of the X International scientific and practical conference Volume …, 2014
12014
Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья
ТВ Ермошина, ЛА Васильева, АП Вискушенко, ДА Вискушенко, ...
Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной …, 2014
12014
Ecological spectrums of heterotrophic flagellates (protista) in water bodies of ukrainian polissya area
SY Shevchuк, IV Dovgal
Vestnik zoologii, 18-28, 2010
12010
використаннЯ циФрових онЛаЙн-виЗначників ГриБів у Процесі навчаннЯ БіоЛоГіЇ
АВ Плужник, РК Романюк, СЮ Шевчук, ЛЄ Астахова
Природнича освіта та наука, 26-36, 2024
2024
Біорізноманіття гетеротрофних лорикатних джгутикових водойм Волинської області у гирлі річки Турії та її прилеглих територій
С Столярчук, Д Бондарук, С Шевчук
Introduction of new technologies to improve education (in Biology) : the XIX …, 2024
2024
Гетеротрофні джгутикові річки Ірша
ПА Лісовська, СО Марченко, СЮ Шевчук
Actual scientific ideas of the development of the latest technologies (in …, 2024
2024
Методичні рекомендації до проведення практик для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія»
СЮ Шевчук, ЛА Константиненко, ЮВ Максименко, ОВ Павлюченко
2024
ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКА ШКОЛА: ЇЇ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ЛОГІКИ
С Шевчук, Л Кондратюк
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії, 120, 2023
2023
Робочий зошит для організації лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи над курсом цитологія гістологія та ембріологія
РК Романюк, ЛП Горальський, СЮ Шевчук
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20