Follow
Сергій Рудницький
Сергій Рудницький
Other namesSergiusz Rudnicki, Rudnytskyi Serhii
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza: fonetyka, fleksja
S Rudnicki
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2000
522000
Категорія «механізм» у суспільних науках
С Рудницький
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 111-120, 2011
352011
Категорія «механізм» та її гносеологічні можливості для опису явищ і процесів суспільно-політичного життя
СВ Рудницький
Держава і право, 2011
242011
Kondycja polskiej branży gier
M Bobrowski, P Rodzińska-Szary, A Krampus-Sepielak, M Śliwiński, ...
Raport 2017, 2018
122018
Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України: монографія
С Рудницький
Житомир, ФО-П Євенок ОО, 2014
112014
Дослідження способів запису трьохрозрядних криптографічних операцій
ВГ Бабенко, РП Мельник, СВ Рудницький
Системи управління, навігації та зв'язку: зб. наук. праць.–Вип 1 (21), 170-173, 2012
112012
Визначення множини трирозрядних елементарних операцій криптографічного перетворення
ВГ Бабенко, СВ Рудницький, РП Мельник
Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України «Вісник …, 2012
102012
Реалізація методу захисту інформації на основі матричних операцій криптографічного перетворення
ВГ Бабенко, СВ Рудницький
Системи обробки інформації, 130-139, 2012
92012
Метод синтезу операцій криптографічного перетворення на основі додавання за модулем два
СВ Голуб, ВГ Бабенко, СВ Рудницький
Системи обробки інформації, 119-122, 2012
82012
Чинник українсько-польської співпраці у процесі реалізації інтересів польської національної меншини в сучасній Україні
СВ Рудницький
Політологічний вісник: зб. наук. праць.–К.: ІНТАС, 371-382, 2011
62011
State of the Polish video game industry (Report 2017)
M Bobrowski, P Rodzińska-Szary, A Krampus-Sepielak, M Śliwiński, ...
Kraków: Krakow Technology Park, 2017
52017
Громадські ради як інституціалізація суспільно-політичних інтересів національних меншин в Україні
СВ Рудницький
Держава і право, 2010
52010
Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій
ВГ Бабенко, СВ Рудницький
Системи озброєння і військова техніка, 84-87, 2012
42012
Групові, загальні та індивідуальні суспільно-політичні інтереси як предмет дослідження
СВ Рудницький
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010
42010
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ СИМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ОСНОВІ ДОДАВАННЯ ЗА МОДУЛЕМ ДВА. THE SYMMETRIC OPERATIONS’MATHEMATICAL GROUP CONSTRUCTING BASED ON MODULO-2 ADDITION
НВ Лада, СГ Козловська, СВ Рудницький
32019
Stosunki ukraińsko-polskie w strukturze interesów polskiej mniejszości narodowej we współczesnej Ukrainie
S Rudnicki
Studia politologica Ucraino-Polona, 116-128, 2011
32011
Динаміка реєстрації польських національно-культурних товариств Житомирщини у 1989–2004 рр
СВ Рудницький
Ucrainica Polonica.—Київ–Житомир, 2005
32005
Comparative analysis of the political activity of the Polish minority in Ukraine and the Ukrainian minority in Poland in 1990-2015 (based on pilot studies from 2014-2015)
S Łodziński, S Rudnicki
Review of Nationalities 7 (1), 233-278, 2017
22017
Warunki prawno-polityczne realizacji interesów mniejszości polskiej na współczesnej Ukrainie
S Rudnicki
Studia politologica Ucraino-Polona, 82-93, 2013
22013
Забезпечення суспільно-політичних інтересів польської національної меншини в сучасній Україні: політико-правові передумови
СВ Рудницький
Вісник, 174, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20