Сергій Рудницький
Сергій Рудницький
Житомирський державний університет імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza: fonetyka, fleksja
S Rudnicki
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2000
332000
Категорія «механізм» у суспільних науках
С Рудницький
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 111-120, 2011
202011
Категорія «механізм» та її гносеологічні можливості для опису явищ і процесів суспільно-політичного життя
СВ Рудницький
Держава і право, 2011
142011
Визначення множини трирозрядних елементарних операцій криптографічного перетворення
ВГ Бабенко, СВ Рудницький, РП Мельник
Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України «Вісник …, 2012
72012
Метод синтезу операцій криптографічного перетворення на основі додавання за модулем два
СВ Голуб, ВГ Бабенко, СВ Рудницький
Системи обробки інформації, 119-122, 2012
72012
Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України
С Рудницький
Житомир, ФО-П Євенок ОО, 2014
62014
Реалізація методу захисту інформації на основі матричних операцій криптографічного перетворення
ВГ Бабенко, СВ Рудницький
Системи обробки інформації, 130-139, 2012
62012
Дослідження способів запису трьохрозрядних криптографічних операцій
ВГ Бабенко, РП Мельник, СВ Рудницький
Системи управління, навігації та зв’язку, 21, 2012
52012
Чинник українсько-польської співпраці у процесі реалізації інтересів польської національної меншини в сучасній Україні
СВ Рудницький
Політологічний вісник: зб. наук. праць.–К.: ІНТАС, 371-382, 2011
52011
Громадські ради як інституціалізація суспільно-політичних інтересів національних меншин в Україні
СВ Рудницький
Держава і право, 2010
52010
Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій
ВГ Бабенко, СВ Рудницький
Системи озброєння і військова техніка, 84-87, 2012
32012
Групові, загальні та індивідуальні суспільно-політичні інтереси як предмет дослідження
СВ Рудницький
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010
22010
Поняття «політична репрезентація» в українському політологічному дискурсі
С Рудницький
Studia politologica Ucraino-Polona 6, 228-237, 2016
12016
Суспільні інтереси польської національної меншини у політико-культурному просторі незалежної України
СВ Рудницький
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2014
12014
Warunki prawno-polityczne realizacji interesów mniejszości polskiej na współczesnej Ukrainie
S Rudnicki
Studia Politologica Ucraino-Polona, 82-93, 2013
12013
Забезпечення суспільно-політичних інтересів польської національної мен-шини в сучасній Україні: політико-правові передумови,[in:] Вісник Національної юри-дичної академії …
С Рудницький
Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, Харків, Право, 2012
12012
Інтереси в категоріальному ряду потреби-інтереси-цінності-ідеологія
С Рудницький
Політичний менеджмент, 151-161, 2012
12012
Stosunki ukrainsko-polskie w strukturze interesow polskiej mniejszosci narodowej we wspolczesnej Ukrainie
S Rudnicki
Studia politologica Ucraino-Polona, 116-128, 2011
12011
Інтереси і групи інтересів: стадіальний і структурний аспекти
SV Rudnytsky
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 168-172, 2010
12010
ДИНАМІКА РЕЄСТРАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ ЖИТОМИРЩИНИ У 1989–2004 рр.
СВ РУДНИЦЬКИЙ
Ucrainica Polonica.–Київ, 141-147, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20