Юлія Шелюк
Юлія Шелюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет, кафедра ботаніки
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17
ЮС Кузьмінчук
НАН України, Інститут гідробіології. - К., 2007
82007
Phytoplankton structure and functioning in artificial water bodies of the town of Zhitomir
YS Shelyuk
Hydrobiological Journal 50 (4), 2014
32014
Relationship between the Processes of Production and Decomposition as the Index of the Succession State of Plankton Communities of the Ecosystem of the Regulated River (on the …
YS Shelyuk
Hydrobiological Journal 45 (3), 2009
32009
Порівняльно-флористичний аналіз різноманіття фітопланктону малих річок
ЮС Шелюк
Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біологія …, 2015
22015
Таксономическое разнообразие водорослевых сообществ р. Тетерев (Украина)
ЮС Шелюк, НН Корнейчук
Альгология, 2009
22009
Spatial and Temporal Dynamics of Phytoplankton Primary Production in the Teterev River
VI Shcherbak, YS Kuzminchuk
Hydrobiological Journal 44 (1), 2008
22008
Екологічна характеристика фітопланктону річкової екосистеми (на прикладі р. Тетерів)
ВІ Щербак, ЮС Кузьмінчук
Український ботанічний журнал, 47-55, 2006
22006
Вплив фітопланктону на формування кисневого режиму річкової екосистеми
ВІ Щербак, ЮС Кузьмінчук
Гидробиол. журн. 41 (1), 69-78, 2005
22005
Influence of phytoplankton on the formation of the oxygen regime of the river ecosystem
VI Shcherbak, YS Kuzminchuk
Hydrobiological Journal 41 (3), 2005
22005
Піонерні сукцесії фітопланктону водойм антропогенного походження
ЮС Шелюк, ВІ Щербак, ЮО Козин
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2017
12017
Екологічна оцінка стану екосистем малих річок за біорізноманіттям та продукційними характеристиками водоростей
Кравцова О.В, ШЮ С.
Біологічні системи: Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія 7 …, 2015
12015
Різноманіття фітопланктону верхньої течії р. Південний Буг (Хмельницька область, Україна)
АО Кутина, ЮС Шелюк
Біологічні дослідження–2015: Збірник наукових праць, 189-191, 2015
12015
Водорості обростань Potamogeton perfoliatus L. у басейні р. Тетерів
НМ Корнійчук, ЮС Шелюк
Український ботанічний журнал, 2009
12009
Встречаемость видов и разнообразие планктонных водорослей р. Тетерев и ее водохранилищ (Украина)
ВИ Щербак, ЮС Кузьмінчук
Альгология 17 (3), 336-344, 2007
12007
Фитопланктон реки Тетерев в условиях неоднородности формирования речного стока (Украина)
ВИ Щербак, ЮС Кузьминчук
Альгология, 2006
12006
Використання технологій колективно-групового навчання на уроках біології
ЮР Сапронова, ЮС Шелюк, ІА Шинкаренко, ЛО Юрик
Біологічні дослідження–2019, 426-428, 2019
2019
Використання асоціативних схем (кластерів) на уроках біології
ЮЮ Барановська, ЮС Шелюк, ІА Шинкаренко
Біологічні дослідження–2018, 425-426, 2018
2018
Різноманіття фітопланктону водно-болотного угіддя Горохівка (Овруцький р-н, Житомирська обл)
ЮС Шелюк, ВС Гриневич
Біологічні дослідження-2018, 171-172, 2018
2018
Особливості використання блок-схем під час вивчення загальної біології у класах із поглибленим вивченням біології
ЮС Шелюк, ГО Лисак
Біологічні дослідження–2018, 431-433, 2018
2018
Структурно-функціональна характеристика фітопланктону р. Кремно (Житомирська область)
АО Бугрик, ЮС Шелюк
Терно-граф, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20