Т.А. Гайдук Tamara А. Gayduk, T. Haiduk
Т.А. Гайдук Tamara А. Gayduk, T. Haiduk
Дніпропетровська медична академія
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
КЛІНІЧНЕ ТА «КЛІПОВЕ» МИСЛЕННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ ЗА ФАХОМ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»
ВВ Єхалов, ОІ Гайдук, АП Кузьміна, ТА Гайдук
Медичні перспективи 23 (1 ч.2), 76-79, 2018
52018
Місце неопіоїдних анальгетиків та роль оксиду азотув механізмах болю та спазму
ОО Нефьодов, ВЙ Мамчур, ВІ Опришко, ОА Подплєтня, КО Юріївна, ...
Український медичний альманах 14 (2), 46-53, 2011
42011
Артеріальна гіпертензія та предиктори метаболічного синдрому у дітей
ТА Гайдук, ЛР Шостакович- Корецька
Медичні перспективи 14 (2), 103-106, 2009
32009
Артеріальна гіпертензія у підлітків з високим ризиком кардіоваскулярних захворювань
ТА Гайдук
22010
Характеристика ліпідного профілю крові у дітей з артеріальною гіпертензією
ТА Гайдук, ЛР Шостакович-Корецька
Перинатологія та педіатрія 4 (40), 72-76, 2009
2*2009
Взаємозв'язок індексу маси міокарда лівого шлуночка з різними факторами ризику в підлітків з артеріальною гіперетнзією
ТА Гайдук, ЛР Шостакович-Корецька, ОИ Гайдук, СГ Іванусь, ...
Медичні перспективи 22 (2 , ч 1), 28-31, 2017
12017
Risk factors for cardiovascular diseases in children and adolescents with arterial hypertension
OI Gayduk, LR Shostakovych-Koretska, TA Gayduk
Семейная медицина, 136-139, 2014
12014
Характеристика клінічних та гемодинамічних форм артеріальної гіпертензії у дітей за даними добового моніторувания артеріального тиску
ТА Гайдук
Здоровье ребенка 14 (6), 30–36, 2009
12009
Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією
ТА Гайдук, ЛР , Шостакович-Корецька
Медичні перспективи 14 (4), 24-28, 2009
12009
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ДИСЛІПІДЕМІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
TA Haiduk, LR Shostakovych-Koretska, OI Haiduk
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 61-65, 2020
2020
Predicting the risk of left ventricular hypertrophy in children and adolescents with arterial hypertension on the basis of 24-hour blood pressure monitoring and metabolism …
IOG Tamara A. Haiduk, Olga I. Haiduk
Journal of Internal Medicine: Science & Art 1, 52-62, 2020
2020
Effect of antibacterial therapy on the clinical course of streptococcal tonsillopharyngitis in children
TA Haiduk, AV Cherhinets, LR Shostakovych-Koretska
Медичні перспективи 24 (4), 2019
2019
INNOVATIVE TEACHING METHODS FOR THE TRAINING OF PROFESSIONALLY ORIENTED OLYMPIAD PARTICIPANTS
LR Shostakovich-Koretskaya, VV Mavrutenkov, AV Cherhinets, ...
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Результати впровадження сучасного стандарту читання лекції в підготовці лікарів загальної практики з питань невідкладної допомоги
ОІ Гайдук, ВВ Єхалов, НС Башкірова, ТА Гайдук
Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2018
2018
Інноваційні методи навчання у підготовці учасників професійно-орієнтованих олімпіад
ЛР Шостакович-Корецька, ВВ Маврутенков, АВ Чергінець, ІВ Будаєва, ...
Медична освіта, 108-112, 2018
2018
Иммунологические факторы кардиоваскулярного риска (ФНО-α) в зависимости от различных гемодинамических форм артериальной гипертензии у подростков
ТА Гайдук, ЛР Шостакович-Корецкая, ОИ Гайдук
Медичні перспективи 23 (1-2), 2018
2018
Clinical and «Clip on» thinking at different training stages according to «General practice–family medicine» specialty.
VV Yekhalov, OI Gayduk, AP Kuz'mina, TA Gayduk
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 23 (1 (part2)), 76-79, 2018
2018
A case report of cardiogenic syncope in the adolescent.
OI Gayduk, TA Gayduk, II Shvirid, LN Kramarenko, TV Baralej
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 23 (1 (part2)), 25-29, 2018
2018
Polypharmacy problem in treatment of children in outpatient practice
GTA Gayduk O.I., Bashkirova N.S.
World Science 5 (4 (32)), 7-9, 2018
2018
Immunological factors of cardiovascular risk (TNF-α) depending on various hemodynamic forms of arterial hypertension in adolescents.
OIG TA Gayduk, LR Shostakovich-Koretska
Medical perspectives 23 (1 (part2)), 29-33, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20