Надія Натанівна Чайченко
Надія Натанівна Чайченко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ПГФ, кафедра хімії та методики навчання хімії
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти
ЛВ Бурчак
Полтава (Burchak, LV (2011). Forming research competence of future teacher …, 2011
242011
Дидактичні основи навчання хімії
ОІ Астахов, НН Чайченко
К.: Рад. шк 128, 3, 1984
161984
Сучасна методика формування у школярів теоретичних знань з основ хімії
НН Чайченко
Суми: Нота Бене, 2001
112001
Современная методика формирования у школьников теоретических знаний по основам химии
НН Чайченко
Сумы: Нота Бене 163, 2001
102001
Формирование у школьников теоретических знаний по основам химии: дис.... доктора пед. наук: 13.00. 02
НН Чайченко
Киев, 1998
81998
Формування у школярів теоретичних знань з основ хімії
НН Чайченко
ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00. 02" Теорія і методика навчання хімії …, 1998
61998
Формирование у школьников теоретических знаний по химии: психолого-педагогический аспект
НН Чайченко
Суми: ВВП «Мрия–1» ЛТД, 1997
61997
Педагогічні умови розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти
СС Кодимський, НН Чайченко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 217-224, 2013
52013
Формування дослідницьких умінь як складової професійних компетентностей особистості
НН Чайченко
Гуманізація навчально–виховного процесу: збірник наукових праць.[за заг. ред …, 2010
52010
Основи загальної хімії: Підручн. Для 11 кл. спеціаліз. шк.. з поглиб. вивч. Хімії
НН Чайченко, АМ Скляр
К.: Освіта, 1998
51998
Формування в учнів теоретичних знань з хімії: психолого-педагогічний аспект:(Монографія)
НН Чайченко
Суми: ВВП „Мрія–1” ЛТД, 1997
51997
Дидактична система формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології
ОО Пташенчук, НН Чайченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
42018
Вільям Кілпатрик на шляху становлення «методу проектів»: історичний аспект
Н Чайченко
Імідж сучасного педагога.–Полтава: Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед …, 2010
42010
Методика навчання хімії іноземних слухачів підготовчих факультетів
ТВ Диченко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія та методика навчання (хімія …, 2015
32015
Теоретичні і методичні основи інформаційно-дидактичного забезпечення навчального процесу із загальної хімії у вищих технічних навчальних закладах
СУ Гончаренко, НН Чайченко, ЛМ Романишина, ВВ Манк
32010
Особливості викладання хімії в профільних класах
НН Чайченко
Педагогічні науки. Стан та перспективи шкільної хімічної освіти: Збірник …, 2005
32005
Педагогические условия формирования предметной компетентности по бионеорганической химии у студентов медицинских колледжей
СА Клименко, НН Чайченко
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2014
22014
Хімічний експеримент як засіб формування вмінь до самоосвіти учнів
ЛА Коростіль, НН Чайченко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 163-167, 2011
22011
ДИДАКТИКА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ. Навчально-методичний посібник
НБ Булгакова, ТІ Довгодько, ТВ Диченко, НН Чайченко
" Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців: навчально …, 2017
12017
Науково-педагогічне дослідження
НН Чайченко, НН Чайченко, ОМ Семеног, ЕН Семеног, ЛМ Артюшкіна, ...
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20