Follow
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", фінансово-економічний факультет,
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ОО Терещенко
К.: КНЕУ 554, 2003
12602003
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник
ОО Терещенко
К.: кнеу 412, 2000
8342000
Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія
ОО Терещенко
KNEU, 2004
8262004
Фінансовий аналіз
МД Білик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 2005
7052005
Фінансовий аналіз
МД Білик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 2005
7052005
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
5892006
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2017
4002017
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія
ЛА Костирко
Х.: фактор 336, 76, 2008
3022008
Фінансовий аналіз: навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
2632007
Сутність і оцінка фінансового стану підприємств
МД Білик
Фінанси України, 117-128, 2005
2562005
Фінансовий контролінг: навч. посіб.
ОО Терещенко, НД Бабяк
К.: КНЕУ 407 (1), 2013
2252013
Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства
О Терещенко
Економіка України 8, 35-41, 2003
2092003
Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 11-53, 2002
2072002
Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 11-53, 2002
2072002
Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 11-53, 2002
2072002
Управління фінансами державних підприємств
МД Білик
К.: Знання 312, 9, 1999
1761999
Управління фінансовою санацією підприємств: підручник
ОО Терещенко
К.: КНЕУ 552, 2006
1482006
Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування
МД Білик, ТО Білик
Видавництво ТОВ ПанТот, 2012
1402012
Бюджетування у системі фінансового планування
МД Білик
Фінанси України, 97-109, 2003
1382003
Ефективність управління грошовими потоками підприємства
АМ Поддєрьогін, ЯІ Невмержицький
Фінанси України, 119-127, 2007
1302007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20