Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", фінансово-економічний факультет,
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ОО Терещенко
К.: КНЕУ 554, 2003
9782003
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
7132006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
7132006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
7132006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
7132006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
7132006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
7132006
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник
ОО Терещенко
К.: кнеу 412, 2000
6712000
Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія
ОО Терещенко
KNEU, 2004
6452004
Фінансовий аналіз
МД Білик
К.: КНЕУ, 2005
4972005
Фінансовий аналіз
МД Білик
К.: КНЕУ, 2005
4972005
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2017
2792017
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
АЄ Біла
Рекомендовано до друку науково-технічною радою Луцького національного…, 2019
2592019
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія
ЛА Костирко
Х.: фактор 336, 76, 2008
2502008
Фінансовий аналіз: навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
2232007
Сутність і оцінка фінансового стану підприємств
МД Білик
Фінанси України, 117-128, 2005
2072005
Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 11-53, 2002
1572002
Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства
О Терещенко
Економіка України, 38-44, 2003
1562003
Управління фінансами державних підприємств
МД Білик
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2000
1422000
Фінансовий контролінг: навч. посіб.
ОО Терещенко, НД Бабяк
К.: КНЕУ 407 (1), 2013
1282013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20