Кафедра технологічної освіти
Кафедра технологічної освіти
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій: метод. посіб. для вчителів, навч. прогр., варіат. модулі
АІ Терещук, СМ Дятленко
К.: Літера ЛТД, 2010
302010
Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: навч.-метод. посібник
ОМ Коберник, ГВ Терещук
Умань: СПД Жовтий 212, 2, 2008
282008
Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу: Навчальнометодичний посібник
ОМ Коберник, ВВ Бербец, ВК Сидоренко, СМ Ящук
Умань: УДПУ, 2004
262004
Навчання учнів основних етапів проектно-технологічної діяльності
А Терещук, А Вдовиченко
Трудова підготовка в закладах освіти, 10-13, 2004
162004
Контроль навчальних досягнень учнів у процесі проектнотехнологічної діяльності
ВВ Бербец
Трудова підготовка в закладах освіти, 21-25, 2003
102003
Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання
А Терещук
Трудова підготовка в закладах освіти, 19-23, 2006
82006
Позакласна робота в загальноосвітніх школах як засіб виховання національної самосвідомості учнів 5-8 класів (на прикладі трудового навчання)
АІ Терещук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
82001
Ґенеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти
АІ Терещук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
72011
Основні види винагороди як найважливішого стимулу до підвищення інноваційної активності працівників підприємства
ЛМ Хоменко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 102-109, 2011
62011
Трудове навчання. Технічні види праці: підруч. для 9 кл. загально-освіт. навч. закл.
БМ Терещук, ВІ Туташинський, ВК Загорний
Київ: Генеза, 2009
6*2009
Підготовка вчителя трудового навчання до конструювання, моделювання, розробки технології і виготовлення швейних виробів
ЛМ Хоменко
41997
Формування художньо-конструкторських знань та вмінь старшокласників у процесі проектування і виготовлення швейних виробів
ВВ Харитонова
Видавництво" Науковий світ", 2009
32009
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СТАРШОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
АІ Терещук
22013
Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств (на прикладі ремонтних підприємств залізничного транспорту України)
ЛМ Хоменко
ступеня канд. екон. наук: 08.06. 01 «Економіка підприємства і організація …, 0
2
Трудове навчання: Технічні види праці: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.
АМ Гедзик, ДВ Лебедєв, ВВ Юрженко
ФОЛІО, 2016
12016
Підручник з трудового навчання для загальноосвітньої школи як засіб реалізації змісту сучасної освіти
АІ Терещук
Проблеми сучасного підручника, 415-423, 2016
12016
Засоби організації процесу самостійної творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання
Т Бербец
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2013
12013
Особливості змісту та класифікації рівнів самостійної творчої навчально-трудової діяльності учнів на уроках технологій
Т Бербец
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 26-33, 2012
12012
Компетентнісний підхід у технологічній підготовці учнів старшої школи
А Терещук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 282-291, 2012
12012
Обладнання швейного виробництва
ЛМ Хоменко
Умань, ВПЦ «Візаві», 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20