Подписаться
Світлана Тульчинська / Svitlana Tulchynska / Светлана Тульчинская
Світлана Тульчинська / Svitlana Tulchynska / Светлана Тульчинская
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішній економічний механізм підприємства:[навч. посіб.]
ПВ Круш, СО Тульчинська, РВ Тульчинський
К.: Центр учбової літератури, 2008
89*2008
Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу
СО Тульчинська
Стратегічні пріоритети 1 (6), 89-95, 2008
872008
Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти / Міжнародна рада з науки (ICSU) та ін.
МЗ Згуровський
622010
Економіка підприємства: Навчальний посібник
ПВ Круш
К.: Ельга-Н, КНТ, 2007
482007
Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія
СО Тульчинська
К.: НТУУ «КПІ, 2009
342009
Національна економіка: підручник
ПВ Круш
ПВ Круш, СО Тульчинська-К.: Каравела, 2008
322008
Організаційно-економічний механізм розвитку ринку пасажирських перевезень в Україні
СО Тульчинська
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07. 04, 2003
252003
The Economic Security System in the Conditions of the Powers Transformation
O Arefieva, S Tulchynska, O Popelo, S Arefiev, T Tkachenko
International Journal of Computer Science & Network Security 21 (7), 35-42, 2021
232021
The Impact of Digitalization on the Forms Change of Employment and the Labor Market in the Context of the Information Economy Development
O Popelo, I Kychko, S Tulchynska, Z Zhygalkevych, O Treitiak
International Journal of Computer Science & Network Security 21 (5), 160-167, 2021
192021
Innovation and investment strategies to intensify the potential modernization and to increase the competitiveness of microeconomic systems
S Tulchynska, O Vovk, O Popelo, S Saloid, O Kostiunik
International Journal of Computer Science & Network Security 21 (6), 161-168, 2021
192021
State policy of the potential-forming space transformation in the context of the regional development intensification.
M Derhaliuk, O Popelo, S Tulchynska, K Mashnenkov, D Berezovskyi
Cuestiones Políticas 39 (70), 2021
182021
FISCAL STIMULATION OF SPATIAL DEVELOPMENT: THE EU COUNTRIES’CASES
В Худолей, M Беспалов, С Тульчинська, Р Тульчинський, Н Холявко
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (36), 124-132, 2021
172021
Modeling the choice of the innovation and investment strategy for the implementation of modernization potential
O Vovk, M Kravchenko, O Popelo, S Tulchynska, M Derhaliuk
WSEAS transactions on systems and control 16, 430-438, 2021
162021
Фактори впливу на збутову політику підприємства
СО Тульчинська, ЮЕ Лебедєва
СО Тульчинська, Лебедєва ЮЕ//Електронне наукове фахове видання Ефективна …, 2016
162016
Functions of public management of the regional development in the conditions of digital transformation of economy
O Popelo, O Garafonova, S Tulchynska, M Derhaliuk, D Berezovskyi
Amazonia Investiga 10 (43), 49-58, 2021
152021
Funktsionuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho protsesu
SO Tulchynska
Stratehichni priorytety 1 (6), 98-106, 2008
152008
Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України: монографія
СО Тульчинська
Херсон: Ви-во «ПП Вишемирський ВС, 2014
142014
Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів
СО Тульчинська, АА Мельниченко, ОА Акімова
монографія/СО Тульчинська, АА Мельниченко, ОА Акімова.–К.: Видавництво ВП …, 2012
142012
Підходи до визначення поняття регіон в сучасних умовах
СО Тульчинська
Ефективна економіка, 2012
142012
Functioning of organizational and economic mechanism of innovation process
SO Tulchynska
Stratehichni priorytety 1 (6), 98-106, 2008
142008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20