Підписатись
Тетяна Петровська,  Т.В. Петровська,  Petrovska Tetiana V., T. Petrovska
Тетяна Петровська, Т.В. Петровська, Petrovska Tetiana V., T. Petrovska
Профессор, зав. кафедрой психологии и педагогики НУФВСУ
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Эмоциональный интеллект и соревновательная тревожность спортсменов
Т Петровская
Наука в олимпийском спорте, 60-63, 2014
352014
Соціально-психологічні фактори економічної поведінки
ТВ Петровська
// Соціальна психологія. 4, С. 23– 35., 2004
272004
Research of football coach’s professionally important qualities in football player’s perception
LT T. PETROVSKA, V. SOVA, I. KHMELNITSKA, O. BORYSOVA, Y. IMAS, A. MALINOVSKYI
Journal of Physical Education and Sport (JPES), pp 435 – 440, 2020
26*2020
Конфлікти у сумісній діяльності
ООК Г.В. Ложкін, С.В.Сьомін, Т.В. Петровська
К.: Сфера, 1997, 1997
251997
Економіко-психологічна адаптація і стиль життя 6, 86-93, 2004.
Т Петровська
Соціальна психологія, 2004, 86-93,, 2004
23*2004
Технології розв’язання конфліктів у педагогічній взаємодії: Навч.-метод. посіб
ГВ Ложкін, МО Коць, ТВ Петровська, ІЮ Зубкова
Луцьк: Вежа, 2000
232000
Майстерність спортивного педагога: навч. посіб.
ТВ Петровська
К.: Олімп. л-ра, 2012
21*2012
Кіберспорт в Україні як сучасний культурний феномен
Є Імас, Т Петровська, О Ганага
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 75-81, 2021
202021
Manifestations of aggression in elite athletes.
K Petrovska, T., Potop V., Sova, V., Perepelytsia F., Bulhakova T ...
Journal of Physical Education and Sport, pp. 797 - 802, 2021
16*2021
Cybersport in Ukraine as a modern cultural phenomenon
E Imas, T Petrovska, O Ganaga
Theory and methods of physical education and sports, 75-81, 2021
132021
Проектний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства
ТЄ Андрєєва, ТЕ Петровська, ТС Титар
Вісник економіки транспорту і промисловості, 364-370, 2011
132011
Дифференцированная методика физической подготовки учащихся младших классов в системе занятий по физической культурев школе
ТВ Петровская
автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 …, 1983
131983
Копінг-стратегії подолання стресу спортсменами
Л Арнаутова, Т Петровська
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 105-113, 2019
122019
Features of self-esteem and level of ambition in athletes of different qualifications
T Petrovska, V Sova, V Voronova, I Khmelnitska, O Borysova, ...
Journal of Physical Education and Sport 22 (3), 593-599, 2022
112022
Психологічний підхід до визначення поняття «психічне здоров’я» суб’єктів взаємодії в освітньому просторі
Л Терещенко, Т Петровська
Актуальні проблеми психології, 2019
102019
Research of Emotional Intelligence as a Psychological Resource of an Athlete.
T Petrovska, N Kulish, V Kostiukevych, R Sluhenska, N Reshetilova, ...
Sport Mont 19, 2021
92021
Kopinh-stratehii podolannia stresu sportsmenamy [Coping-strategies for stress overcoming by athletes]
L Arnautova, T Petrovska
Theory and methodics of physical education and sport 2, 104-112, 2019
92019
Индивидуально-психологические составляющие функционального имиджа тренера по футболу
АИМ Т. В. Петровская
Наука в олимпийском спорте, 39-44, 2017
9*2017
Имидж спортивного тренера как феномен межличностного взаимодействия: материалы междунар. науч. конгресса. Спорт. Олимпизм. Здоровье
ТВ Петровская
ТІ/ТВ Петровская.–Молдова, Кишинев, 283-287, 2016
92016
Соціально психологічні складові іміджу спортивного тренера як суб’єкта спортивної діяльності
МАІ Петровська Т.В.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2016
92016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20