Підписатись
Шпилька А.М. (Shpylka Andrii)
Шпилька А.М. (Shpylka Andrii)
ПолтНТУ им. Ю. Кондратюка, электромеханический факультет, кафедра технологии машиностроения
Підтверджена електронна адреса в pntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Использование спектрального анализа методом Берга при построении программно-математического обеспечения оптических систем вибродиагностики
ЕА Зайцев, ВЕ Сидорчук, АН Шпилька
Приборы и методы измерений 7 (2), 186-194, 2016
122016
Розвиток територіальних систем збереження біорізноманіття–природно-заповідного фонду та екологічної мережі
АГ Шапар, ОО Скрипник, СМ Сметана, АМ Шпилька
Екологія і природокористування, 2012
62012
Регулирование вибраций при шлифовании труднообрабатываемых материалов путем формирования рационального продольного профиля рабочей поверхности кругов
ВЛ Доброскок, АН Шпилька
Вісник СевНТУ. Сер.: Машиноприладобудування та транспорт, 76, 2013
52013
The research of mortar components mixing process
S Popov, A Shpylka, S Gnitko
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (3), 27-31, 2018
42018
Формування вторинних екосистем порушених гірничими роботами земель
ОО Скрипник, СМ Сметана, АМ Шпилька
Екологія і природокористування, 2012
42012
Increase in efficiency of electric powered diamond grinding of conductive material by regulating longitudinal profile of grinding wheels
V Dobroskok, A Shpilka, M Morneva, N Shpilka
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 2014
32014
Получение триангуляционной модели рельефа рабочей поверхности шлифовальных кругов= Отримання тріангуляційної моделі рельєфу робочої поверхні шліфувальних кругів
ВЛ Доброскок, АМ Шпилька, ВБ Котляров
НТУ" ХПІ", Харків, 2014
32014
Параметрическая вероятностная модель рабочей поверхности абразивных инструментов
АИ Грабченко, ВЛ Доброскок, ЯН Гаращенко, АН Шпилька
НТУ" ХПИ", 2010
22010
Застосування методу найменших квадратів при обробці моніторингової інформації шліфувального обладнання
АМШ Є.О. ЗАЙЦЕВ, В.Є. СИДОРЧУК, І.В. СИДОРЧУК
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 175-179, 2015
1*2015
Оценка развитости рельефа рабочей поверхности алмазных кругов на металлической связке
ВЛ Доброскок, ЯН Гаращенко, АН Шпилька
Самарский государственный технический университет, 2015
12015
Дослідження ефективності гнучкого захисту об’єктів від механічних пошкоджень
ОМ Костенко, ММ Шпилька, ТГ Лапенко, ВВ Дудник, ОУ Дрожчана, ...
Scientific Progress & Innovations, 269-276, 2022
2022
Output Signal Processing Method For Fiber Bragg Grating Sensing System= Спосіб обробки вихідного сигналу для волоконної вимірювальної системи Брегга
ЄА Зайцев, АМ Шпилька, ММ Шпилька
IEEE, 2020
2020
Електрохімічний метод формоутворення робочої поверхні алмазного круга
АМ Шпилька, АС Рибалко
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020
2020
Інфологічне моделювання–як спосіб вирішення задачі створення перспективних будівельних матеріалів
ГЛ Баранов, ОС Комісаренко, ЄО Зайцев, АМ Шпилька
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020
2020
Метод безконтактного вимірювання механічних коливань при виконанні шліфувальних операцій
ММ Шпилька, АМ Шпилька, АВ Васильєв
Полтавська державна аграрна академія, 2020
2020
Спосіб зменшення крутного моменту при сверлінні отворів великого діаметра
АМ Шпилька, ММ Шпилька, ОУ Дорожчана, АІ Криворот, НМ Опара, ...
2019
Программное моделирование вибраций, возникающих в процессе шлифования
ВЛ Доброскок, АН Шпилька, АИ Криворот, НН Шпилька
Чернігівський національний технологічний університет, 2019
2019
Напрямки вдосконалення алмазно-абразивного інструменту
ММ Шпилька, АМ Шпилька, АІ Криворот
Полтавська державна аграрна академія, 2019
2019
Modernization of the method of rotary form making of external profile surfaces= Модернізація методу ротаційного формування зовнішніх профільних поверхонь
АВ Васильєв, СВ Попов, ЄА Васильєв, АМ Шпилька, В Вовченко
НТУ" ХПІ", Харків, 2018
2018
Дослідження процесу змішування компонентів будівельної розчинної суміші
СВ Попов, АМ Шпилька, СМ Гнітько
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20