Соловей М. І.
Соловей М. І.
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка вищої школи
ВВ Кудіна, МІ Соловей, ЄС Спіцин
ВВ Кудіна, МІ Со, 2007
902007
Виховна робота у вищому навчальному закладі
МІ Соловей, ВС Демчик
К.: Ленвіт 257, 2003
352003
Система виховної роботи у вищому навчальному закладі як фактор цілісного виховання особистості
М Соловей, В Демчук
Рідна школа 8, 33-37, 2004
272004
Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання
МІ Соловей, ЄС Спіцин, ВВ Кудіна
К.: Ленвіт, 94-104, 2008
202008
Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів
МІ Соловей, ЄС Спіцин, КК Потапенко, ЗМ Шалік
К.: Ленвіт 144, 2004
142004
Основи професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя
МІ Соловей, ЄС Спіцин
К.: КНЛУ, 2002
142002
Методологія та технологія науковопедагогічних досліджень:[посібник для студентів вищих навчальних закладів]
МІ Соловей
К.: Ленвіт, 2009
92009
Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання): проект
СЮ Ніколаєва, МІ Соловей, ЮВ Головач, ІО Іноземцева, ІМ Каминін, ...
К.: Держ. лінгв. ун-т, Британ. Рада, М-во освіти і науки України, 20-25, 2001
72001
Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник
СЮ Ніколаєва, СВ Гапонова, НК Скляренко, ЕГ Хоменко, ...
Ленвіт, 2004
52004
Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі
МІ Соловей
К.: Вид. центр КНЛУ, 2002
52002
Виховна робота наставника академічної групи студентів ВНЗ
ВС Демчук, МІ Соловей
К.: КДЛУ, 2000
52000
Педагогічні основи орієнтації учнів загальноосвітньої школи на професію вчителя іноземної мови
МУ Соловей
дис.… канд. пед. наук, 1992
41992
Педагогика высшей школы: учеб. пособ.
ЗН Курлянд
К.: Знания 495, 2007
32007
Педагогічна практика студентів у закладах загальної середньої освіти (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
СМ Іванович, СЮ Ніколаєва, ВВ Кудіна, ВС Демчук, ГЕ Борецька, ...
Вид. центр КНЛУ, 2020
2020
Силабус навчальної дисципліни Педагогіка: загальні основи педагогіки, дидактика, теорія і практика виховання, школознавство
МІ Соловей, ВВ Кудіна
Видавничий центр КНЛУ, 2020
2020
Національна спрямованість виховної діяльності в університеті
МІ Соловей, ВС Демчук
Реєстраційне свідоцтво № 8229 серія КВ від 17.12. 2003 року, 2018
2018
МІСЦЕ І РОЛЬ КУРАТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ, ЙОГО ФУНКЦІЇ
МІ Соловей, ВС Демчук
Редакційна колегія, 9, 2017
2017
Теорія і практика проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов
ОФ Бондаренко, ОВ Матвієнко, ТІ Коваль, МІ Соловей, ВВ Кудіна, ...
Вид. центр КНЛУ, 2017
2017
Організаційні та методичні засади виховної діяльності в Університеті
МІ Соловей, ВС Демчук
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 28-38, 2017
2017
ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ
МІ Соловей, ВС Демчук
Редакційна колегія, 37, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20