Ольга Георгиевна Шило, Ольга Георіївна Шило
Ольга Георгиевна Шило, Ольга Георіївна Шило
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України
ШО Г.
Монографія. Х.:Право, 472 с., 2011
84*2011
Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України
ЮМ Грошевий, ОГ Шило
252013
Теоретичні основи та практика реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України
ШО Г.
автореф.дис.д-ра юрид.наук.: 12.00.09. Х.:б.в. 2011. 38 с., 2011
22*2011
Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-практ. посіб./[Грошевой ЮМ, Вапнярчук ВВ, Капліна ОВ, Шило ОГ]; за заг. ред. ЮМ Грошевого
ЮМ Грошевой
Х.: ФІНИ, 2009
172009
Обшук житла чи іншого володіння особи: проблеми правової регламентації
О Шило, О Капліна
видавництво" Право", 2005
142005
Новації Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуального порядку збирання речових доказів
ШО Г.
Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали …, 2013
13*2013
До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми
О Шило
Право України, 180-187, 2010
132010
Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні
ОГ Шило
Вісник кримінального судочинства, 151-156, 2015
112015
Судовий захист як вид державного захисту прав і законних інтересів людини в правовій державі
ОГ Шило
Вісник Акад.прав.наук, С. 201-213., 2006
112006
Особливості обґрунтування обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні
ОГ Шило
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 269-273, 2014
102014
Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод
ЛЛ Шило О.Г.
Право України, С. 60-70, 2015
92015
Удосконалення процесуального статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України
О Капліна, О Шило
Прокуратура. Людина. Держава, 34, 2004
92004
Проблеми підвищення ефективності судового контролю за обмеженням конституційних прав людини в кримінальному судочинстві
МВІ Шило О.Г.
Судова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали конференції/За …, 0
9*
Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання
ШСЛ Шило О.Г.
Право України, С. 58-65, 2015
82015
Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні
ШО Грошевий Ю.
Право України, С. 216–224, 2013
82013
Заходи забезпечення кримінального провадження за новим КПК України
ОГ Шило
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали …, 2012
82012
До питання реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у порядку судово-контрольного провадження в досудових стадіях кримінального процесу
ШО Г.
Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. Харків 1, С. 164–172., 2011
6*2011
Актуальні питання застосування арешту майна в кримінальному провадженні
ШО Г.
Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та …, 2016
5*2016
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: проблеми правового регулювання і правозастосування
ШСЛ Шило О.Г.
Вісник кримінального судочинства, с. 50-57, 2016
52016
Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні
ДА Пєший
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20