Подписаться
Олег Кузьмін
Олег Кузьмін
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи менеджменту: підручник
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
К.: Академвидав 416, 2003
11452003
Основи менеджменту
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Львів: Світ 296, 3, 1995
4621995
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
АМ Бундюк, КО Лихащенко
3182020
Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
Львів: Інтелект-Захід 352, 2003
2012003
Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб.
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
Вид, 2002
1762002
Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Тернопіль: Лілея 292, 1997
1521997
Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібник
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
Львів: Інтелект-Захід, 2003
1512003
Інвестиційна та інноваційна діяльність: монографія
ОЄ Кузьмін, СВ Князь, НВ Тувакова, АЯ Кузнєцова
Львів: ЛБІ НБУ 233, 2003
1462003
Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник, ОП Романко
ІФНТУНГ, 2011
1442011
Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: монографія
ОЄ Кузьмін, НГ Георгіаді
Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка, 2006
1432006
Сучасний менеджмент
ОЄ Кузьмін
Львів: Центр Європи, 1995
1411995
Діагностика потенціалу підприємства
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
Маркетинг і менеджмент інновацій, 155-166, 2011
1272011
Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень
О Кузьмін, В Жежуха
Економіка України 2 (579), 14-23, 2010
1082010
Теоретичні та прикладні засади менеджменту
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
Львів: Вид-во" Інтелект-Захід, 2003
942003
Бюджетування на підприємстві:[навч. посібник]
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
К.: Кондор, 2008
842008
Планування соціально-економічного розвитку підприємств: монографія
МР Тимощук, ОЄ Кузьмін, РВ Фещур, РВ Шуляр, НЮ Подольчак, ...
К.: УБС НБУ 449, 2007
672007
Економічна діагностика: навч. посіб.
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
К.: Знання, 139, 2012
622012
Економічна ефективність використання основних засобів підприємств
ХП Стельмах, ОЄ Кузьмін
Науковий вісник НЛТУ України 20 (9), 240-245, 2010
552010
Фактори інноваційного розвитку підприємств
О Кузьмін, Т Кужда
Режим доступу: http://www. experts. in. ua/baza/analitic/index. php, 2006
532006
Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади: монографія
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
К.: Кондор, 2007
522007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20