Ольга Баклицька
Ольга Баклицька
Доцент, кандидат психологічних наук
Verified email at ldufk.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз змісту підготовки практичних психологів у спеціалізованих навчальних закладах
О Баклицька, Н Степанченко, Р Сірко
62010
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПСИХІЧНЕ ЗДРОРОВ” Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
ОП Баклицька, РІ Сірко
42004
Проблема психічного здоров’я студентів інститутів фізичної культури
О Баклицька
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
42003
Особливості професійної підготовки фахівців з практичної психології у вузах спортивно-фізкультурного профілю
О Баклицька, Н Степанченко, Р Сірко
ЛДУФК, 2009
32009
Теорія психічної контрольності та її роль у дослідженні особистості
О Баклицька, Т Матвійчук, Р Сірко
22015
Акцентуації характеру в структурі особистості студента вищого навчального закладу спортивно-фізкультурного профілю
О Баклицька, Р Сірко
22008
Дослідження проблеми агресивності у студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю
ОП Баклицька
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 12-17, 2018
12018
Я-концепція в структурі особистості студента ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю
ОП Баклицька
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
12013
Психологічний аналіз" Я-концепції" в структурі особистості курсантів та студентів вищого навчального закладу системи МНС
О Баклицька, Р Сірко, Ю Сірко
12012
Структура «Я-концепції» курсантів та студентів вищих навчальних закладів Міністерства надзвичайних ситуацій/Баклицька О., Сірко Р., Сірко Ю
О Баклицька
Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка. Серія: Педагогічні науки …, 2012
12012
Аналіз методів корекції психічного здоров'я студентської молоді
О Баклицька, Р Сірко
12006
Агресивність у структурі особистості студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю
О Баклицька, І Бондар
ЛДУФК, 2019
2019
Психологічні особливості неповносправних: програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів напрямів: 016 «Спеціальна освіта» спеціальності: 227 «Фізична терапія …
О Баклицька
2019
Психологічні особливості неповносправних: екзаменаційні вимоги до курсу
О Баклицька
2019
Психологічні особливості неповносправних: критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
О Баклицька
2019
Психологічні особливості неповносправних: робоча програма навчальної дисципліни напряму підготовки 016" Спеціальна освіта" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
О Баклицька
2019
Психологічні особливості неповносправних: лабораторні заняття з дисципліни
О Баклицька
2019
Психологія: програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрямів: 014.11 Середня освіта (фізична культура) 017" Фізична культура і спорт"; 024" Хореографія"
О Баклицька
2019
Психологія: робоча програма навчальної дисципліни галузі знань: 01" Освіта/педагогіка" спеціальності 014.11" Середня освіта (фізична культура)"; 017" Фізична культура і спорт"
О Баклицька
2019
Конспекти лекцій з навчальної дисципліни" Психологія"
О Баклицька
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20