Oлена Іваненко   Olena Ivanenko
Oлена Іваненко Olena Ivanenko
старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України
Verified email at i-soc.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства (соціотехнологічна парадигма)
ТВІ Іваненко О.О.
К.: Інститут соціології НАН України, 2004
302004
Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні проблеми
О Іваненко
Право України, 60-64, 2006
192006
Соціальна ідентифікація українського суспільства
В Тарасенко, О Іваненко
Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід/За …, 2004
62004
Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід.
В Бурлачук, О Іваненко, В Казаков, В Королько, В Степаненко, ...
Інститут соціології НАН України, 2004
22004
Село, крестьяне и аграрная реформа: украинский вариант
ЕА Иваненко
Социология: теория, методы, маркетинг, С.128-149, 2007
12007
Динаміка зубожіння: особи старшого віку і перспективи на майбутнє
О Іваненко
Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін, С.340-346, 2016
2016
Соціальний порядок: криза довіри за умов нестабільності
О Іваненко
Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць., С.187-189., 2016
2016
Крах одной иллюзии. Попытка построения капитализма в отдельно взятой стране
Е Иваненко
Социология: теория, методы, маркетинг, 156-159, 2016
2016
Крах однієї ілюзії. Спроба побудови капіталізму в окремо взятій країні.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 156-159, 2016
2016
Чи можливе утримання соціального порядку в умовах дестабілізації суспільства?
О Іваненко
Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць., C.33-44, 2015
2015
Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання
ОО Іваненко
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 82-116, 2015
2015
О социальной защите и пенсионном обеспечении в Украине: к истории вопроса
Е Иваненко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2015
2015
Особливості вияву ґендерних аспектів соціального виключення і ставлення до них української молоді: світоглядні чинники
МВ Рапаєва
Актуальні проблеми філософії та соціології, 115-119, 2015
2015
Два погляди на пострадянську трансформацію: спроба порівняння
О Іваненко
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 229-232, 2014
2014
Два взгляда на постсоветскую трансформацию: попытка сравнения
Е ИВАНЕНКО
Социология: теория, методі, маркетинг, 229-232, 2014
2014
Соціальний захист сільського населення в умовах соціальної нестабільності
О Іваненко
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 329-337, 2014
2014
Особливості та специфіка становлення соціального порядку у сільському соціальному просторі
«Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі …, 2014
2014
Сільський соціум в умовах нестабільності: особливості та специфіка соціального захисту
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та …, 2014
2014
Реформування вітчизняної медицини: на користь чи на шкоду українському населенню
Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 5 (16), С.615-631, 2013
2013
Деякі характеристики комунікативного суб’єкта нового соціального конфлікту
Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20