Oлена Іваненко   Olena Ivanenko
Oлена Іваненко Olena Ivanenko
старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України
Verified email at i-soc.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства (соціотехнологічна парадигма)
ТВІ Іваненко О.О.
К.: Інститут соціології НАН України, 2004
302004
Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні проблеми
О Іваненко
Право України, 60-64, 2006
222006
Соціальна ідентифікація українського суспільства
В Тарасенко, О Іваненко
Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід/За …, 2004
62004
Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід.
В Бурлачук, О Іваненко, В Казаков, В Королько, В Степаненко, ...
Інститут соціології НАН України, 2004
22004
Вплив органо-мінеральних добрив на накопичення важких металів вегетативними і генеративними органами пшениці ярої
ОВ Іваненко, ОВ Тогачинська, ОВ Ничик
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 44-50, 2014
12014
Сучасна система джерел вітчизняного цивільного права: окремі питання
ОВ Іваненко, ЄВ Василюк
Видавничий дім" Гельветика", 2013
12013
Село, крестьяне и аграрная реформа: украинский вариант
ЕА Иваненко
Социология: теория, методы, маркетинг, С.128-149, 2007
12007
Теоретико-правовий аналіз поняття та сутності законотворчої помилки: окремі питання
E Ivanenko
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 29 (1-2), 12-15, 2018
2018
Тенденції українського експорту соняшникової олії
ОІ Іваненко, ДС Короткова
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017
2017
Транслокація кобальту у сільськогосподарські культури
ОВ Іваненко, ОВ Тогачинська, ТМ Тимощук-Марценюк, ...
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 39-46, 2016
2016
Динаміка зубожіння: особи старшого віку і перспективи на майбутнє
О Іваненко
Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін, С.340-346, 2016
2016
Соціальний порядок: криза довіри за умов нестабільності
О Іваненко
Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць., С.187-189., 2016
2016
Крах одной иллюзии. Попытка построения капитализма в отдельно взятой стране
Е Иваненко
Социология: теория, методы, маркетинг, 156-159, 2016
2016
Крах однієї ілюзії. Спроба побудови капіталізму в окремо взятій країні.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 156-159, 2016
2016
Вплив глобалізаційних процесів на джерела приватного права
ОВ Іваненко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
2015
Протиріччя у праві та правовому регулюванні крізь призму діалектики
ОВ Іваненко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 28-32, 2015
2015
Чи можливе утримання соціального порядку в умовах дестабілізації суспільства?
О Іваненко
Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць., C.33-44, 2015
2015
Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання
ОО Іваненко
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 82-116, 2015
2015
О социальной защите и пенсионном обеспечении в Украине: к истории вопроса
Е Иваненко
Социология: теория, методы, маркетинг, 82-115, 2015
2015
Особливості вияву ґендерних аспектів соціального виключення і ставлення до них української молоді: світоглядні чинники
МВ Рапаєва
Актуальні проблеми філософії та соціології, 115-119, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20