Любов Ватаманюк
Любов Ватаманюк
Аспират НУ "Львівська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національне законодавства про судоустрій і статус суддів: проблема практичної реалізації міжнародних стандартів
Л ВАТАМАНЮК
Адреса оргкомітету, 17, 0
2
Феномен особистості у філософії неотомізму
Т Гарасимів, Л Ватаманюк
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Юридичні науки …, 2016
12016
Особливості організаційно-правового забезпечення вищої ради правосуддя
ЛВ Ватаманюк
Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової …, 2020
2020
Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя
Л Ватаманюк
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні …, 2020
2020
Система правосуддя як посередник між громадянським суспільством та державою
Л Ватаманюк
Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової …, 2019
2019
Система судочинства як середовище формування професійних компетентностей суддів
ЛВ Ватаманюк
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні …, 2019
2019
Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів
Л Ватаманюк, Л Ватаманюк
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні …, 2018
2018
Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості
Л Ватаманюк, Т Гарасимів
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2017
2017
Феномен личности в философии неотомизма
Т Гарасымив, Л Ватаманюк
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2016
2016
Т. Гарасимів
Л Ватаманюк
2016
КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОСУДДЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ
Л ВАТАМАНЮК
Адреса оргкомітету, 97, 0
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ
Л ВАТАМАНЮК
Адреса оргкомітету, 69, 0
СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Л ВАТАМАНЮК
Адреса оргкомітету, 77, 0
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АКСІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Л ВАТАМАНЮК
Адреса оргкомітету, 92, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14