Ковтуненко Олександр
Ковтуненко Олександр
професор Дніпропетровська медична академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Закономерность патогенеза поздних местных лучевых повреждений мягких тканей организма человека
ИН Кихтенко, МИ Хворостенко, ДС Мечев, СВ Калашников, СН Тымчук, ...
Научные открытия (сборник кратких описаний научных открытий–2004 г.)–М, 41-44, 2004
52004
Применение многокомпонентного трансплантата при хирургическом лечении больных раком гортани III стадии
АВ Ковтуненко
Журнал ушных, носовых и горловых болезней., 61, 1999
51999
Analysis of expression of p63 and caspase-3 and their predictive value in patients with squamous cell carcinoma of maxillary sinus.
OV Kovtunenko, AA Bakaiev, IS Shponka
Wiadomości Lekarskie, 2305, 2019
32019
Prohnostychne znachennia pokaznykiv ekspresiï markeriv kistkovoï invaziï u khvorykh na ploskoklitynnyy̆ rak verkhnoshchelepnoï pazukhy [Prognostic value of expression of …
OV Kovtunenko, SM Tymchuk, AA Bakayev
Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob 3, 10-21, 2017
32017
Analiz khirurhichnoho likuvannia regionarnykh metastaziv u khvorykh na rak hortani [Analysis of surgical treatment of regional metastases in patients with laryngeal cancer]
OV Kovtunenko, SM Tymchuk, BV Shportko
Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob, 3s, 73-74, 2016
32016
Prohnostychne znachennia ekspresii matrychnykh metaloproteinaz 1 ta 9 v pukhlynakh u khvorykh na ploskoklitynnyi rak rotovoi chastyny hlotky [Prognostic value of expression of …
DV Berezniuk, OV Kovtunenko, SM Tymchuk
Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob 1, 20-27, 2016
32016
Імуногістохімічний профіль раків гортані з різним клінічним плином та ефектом на проведену терапію
ІС Шпонька, ПО Гриценко, ОВ Ковтуненко
Морфологія, 95-101, 2007
32007
Одержання колагенових гідролізатів із безхромових дублених відходів шкіряного виробництва
ВП Плаван, О Ковтуненко, М Коляда
Питання хімії та хімічної технології, 2014
22014
Результати лікування хворих на рак гортані ІІІ-ІV стадій
ОВ Ковтуненко
Буковинський медичний вісник 15 (4), 60, 2011
22011
Химиотерапия плоскоклеточного рака гортани
АВ Ковтуненко
Український журнал екстремальної медицини імені ГО Можаєва 10 (1), 100-110, 2009
22009
Лечение и реабилитация больных раком щитовидной железы с инвазией верхних дыхательных путей
И Дейнеко, В Березнюк, С Тымчук, А Ковтуненко
Вестник РОНЦ им. НН Блохина РАМН 20 (S2), 2009
22009
Immunohistochemical profile of laryngeal cancers with different clinical course and effect of the influence on therapy
IS Shponka, PO Hrytsenko, OV Kovtunenko
Morphologia 1 (2), 95-101, 2007
22007
Postoperative complications of surgical interventions in patients with laryngeal cancer
OV Kovtunenko
Proceedings of the conference “X s" ezd otolaringologov Ukrainy”. Sudak, 402, 2005
22005
Використання сучасних технологій у підготовці лікарів-інтернів за фахом «Оториноларингологія»
ВВ Березнюк, ОВ Ковтуненко, НВ Хоботова
Актуальні питання післядипломної освіти в Україні: матеріали навчально …, 0
2
Analysis of сytoceratine 19 expression level by immunocytochemical diagnostic method in laryngeal cancer patients with regional metastases
OV Kovtunenko, BV Shportko, SM Tymchuk
Wiadomości Lekarskie 73 (7), 1355-1359, 2020
12020
Наш опыт баллонной дилатации слуховой трубы в сочетании с лазерной тимпаностомией барабанной перепонки
ИВ Березнюк, АВ Ковтуненко, ВВ Березнюк
Журнал вушних, носових і горлових хвороб 3, 59-63, 2018
12018
Мовна підготовка іноземних громадян як основа якісної освіти іноземних студентів
ТВ Філат, ОВ Ковтуненко, ЛМ Сербіненко, МЮ Сидора, ...
Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ (Ф …, 2016
12016
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ МАТРИЧНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ 1 ТА 9 В ПУХЛИНАХ У ХВОРИХ НА ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ
ДВ Березнюк, ОВ Ковтуненко, СМ Тимчук
12016
Мовна підготовка як невід'ємна складова навчання іноземних студентів
ОВ Ковтуненко, АВ Ковтуненко, ТВ Філат, ТВ Филат, ЛМ Сербіненко, ...
Дніпропетровська медична академія, Дніпропетровськ, 2016
12016
Структурно-фазові перетворення колагену дерми, модифікованого органічними сполуками
ВП Плаван, АГ Данилкович, ОВ Ковтуненко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20