Ковтуненко Олександр
Ковтуненко Олександр
професор Дніпропетровська медична академія
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Закономерность патогенеза поздних местных лучевых повреждений мягких тканей организма человека
ИН Кихтенко, МИ Хворостенко, ДС Мечев, СВ Калашников, СН Тымчук, ...
Научные открытия (сборник кратких описаний научных открытий–2004 г.)–М, 41-44, 2004
72004
Применение многокомпонентного трансплантата при хирургическом лечении больных раком гортани III стадии
АВ Ковтуненко
Журнал ушных, носовых и горловых болезней., 61, 1999
51999
Імуногістохімічний профіль раків гортані з різним клінічним плином та ефектом на проведену терапію
ІС Шпонька, ПО Гріценко, ОВ Ковтуненко
Морфологія.-2007.-Т. І, 95-101, 2007
32007
Химиотерапия плоскоклеточного рака гортани
АВ Ковтуненко
Український журнал екстремальної медицини імені ГО Можаєва 10 (1), 100-110, 2009
22009
Лечение и реабилитация больных раком щитовидной железы с инвазией верхних дыхательных путей
И Дейнеко, В Березнюк, С Тымчук, А Ковтуненко
Вестник РОНЦ им. НН Блохина РАМН 20 (S2), 2009
22009
Postoperative complications of surgical interventions in patients with laryngeal cancer
OV Kovtunenko
Proceedings of the conference “X s" ezd otolaringologov Ukrainy”. Sudak, 402, 2005
22005
Наш опыт баллонной дилатации слуховой трубы в сочетании с лазерной тимпаностомией барабанной перепонки
ИВ Березнюк, АВ Ковтуненко, ВВ Березнюк
Журнал вушних, носових і горлових хвороб 3, 59-63, 2018
12018
Мовна підготовка як невід'ємна складова навчання іноземних студентів
ОВ Ковтуненко, АВ Ковтуненко, ТВ Філат, ТВ Филат, ЛМ Сербіненко, ...
Дніпропетровська медична академія, Дніпропетровськ, 2016
12016
Структурно-фазові перетворення колагену дерми, модифікованого органічними сполуками
ВП Плаван, АГ Данилкович, ОВ Ковтуненко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
12011
Роль лучевой терапии в лечении больных раком гортани
ОВ Ковтуненко
Укр. мед. альманах 12 (3), 224-228, 2009
12009
Аналіз експресії онкобілка bcl-2 у плоскоклітинному раку гортані
ОВ Ковтуненко
Буковинський медичний вісник 13 (3), 36-41, 2009
12009
Побудова діаграми'Згинаючий момент-кривизна'з урахуванням впливу повздовжньої сили
АВ Ковров, ОВ Ковтуненко
Тези дововідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького …, 2020
2020
Особенности психоэмоционального состояния у ЛОР-онкологических больных на этапах лечения
НВ Хоботова, ВВ Березнюк, СН Тымчук, АВ Ковтуненко
Оториноларингологія 1 (2), 98-99, 2019
2019
Вплив поздовжньої сили на діаграми деформування залізобетонних елементів, що згинаються, прямокутного поперечного перерізу
АВ Ковров, ОВ Ковтуненко
2019
Вплив національного менталітету студента-іноземця на вибір стратегії навчання (особливості роботи зі студентами-індусами)
ТВ Філат, ОВ Ковтуненко, ЛМ Сербіненко, МЮ Сидора, ...
Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під …, 2018
2018
Визначення математичної моделі об'єкта керування за експериментальними даними
АС Захарченко, ОВ Ковтуненко, АО Панич
Сумський державний університет, 2017
2017
Викладання оториноларингології в сучасних умовах
ВВ Березнюк, ОВ Ковтуненко, АВ Зайцев, ОА Чорнокур
Журнал вушних, носових і горлових хвороб 1, 89-91, 2016
2016
Мовна підготовка іноземних громадян як основа якісної освіти іноземних студентів
ТВ Філат, ОВ Ковтуненко, ЛМ Сербіненко, МЮ Сидора, ...
Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ (Ф …, 2016
2016
Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика. Навч.-метод. посібник
ДІ Заболотний, АА Лайко, ОМ Охотнікова, АВ Ткаліна, ...
К.: Логос, 2016.–238 с.: іл..–Бібліогр. С. 231-238, 2016
2016
Аналіз засобів програмування та керування промисловими роботами
АО Панич, ОБ Семич, АО Вовк, ОВ Ковтуненко
Cумський державний університет, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20