Follow
Юрій Турянський
Юрій Турянський
професор кафедри економіки ЛРІДУ НАДУ при Президентові України
Verified email at lvduvs.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції: методологічні проблеми метрологічного аналізу
ГІ Башнянин, ЮІ Турянський
Львів: Вид-во ЛКА, 2008
522008
Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження: монографія
ЮІ Турянський
Київ: Видавництво Людмила, 2020
152020
Податки як суспільно-економічна категорія, їх функції та види
ЮІ Турянський
Вип. 24.1., С. 296—302., 2014
92014
Державне регулювання господарських систем в умовах лібералізації та капіталізації економічного розвитку
ЮІ Турянський
–Львів, 2005.–25 с, 2005
92005
Соціально-економічна суть та функції податків
ЮІ Ту-рянський
Вип. 39, С. 467—473., 2014
72014
Податкова політика та механізм її реалізації
ЮІ Турянський
Вип. 24.6., С. 293—299., 2014
72014
Мито в системі фіскально-економічних важелів регулюва-ння зовнішньоекономічної діяльності
ЮІ Турянський
Вип. 7., С. 152—156., 2014
62014
До питання негативної ефективністі ринкової саморегуляції економічних систем
ГІ Башнянин, ЮІ Турянський, ОІ Дунас
Науковий вісник НЛТУ України 23 (11), 181-188, 2013
62013
Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні: монографія
СМВТЮІ Огороднікова І. І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., ...
Київ: Алерта, 2013
6*2013
Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність
НЯЮ Ю. І. Турянський, Г. І. Башнянин
Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: Зб. наук.-техн. пр. Вип. 22.1., С …, 2012
6*2012
Права людини нового покоління: суспільна мораль vs людська гідність
ЮІ Турянський
Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право», 2019
52019
Класифікація та види податкових пільг
ППГ Ю. І. Турянський, Н. М. Коломійчук
РВВ НЛТУ України, 2011
5*2011
СОМАТИЧНІ ПРАВА ЯК НОВІТНЯ ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ.
ЮІ Турянський
Всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство» 1 (ч.1), 110-115, 2020
42020
Генезис прав людини у період античності
Ю Турянський
Історико-правовий часопис 14 (2), 41-46, 2019
42019
Новий час як етап стрімкого розвитку прав людини.
ЮI Турянський
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2019
42019
Макроекономічне податкове регулювання розвитку національної економіки
ЮІ Турянський
Растр-7, 2016
42016
Історичний досвід становлення системи прямого оподаткування в європейських країнах
ЮІ Турянський
Науковий вісник НЛТУ України 24 (10), 282-289, 2014
42014
Податкова реформа у системі заходів антикризового регулювання економіки України
ЮІ Турянський
Вип. 24.5., С. 315—320., 2014
42014
Основні типи капіталізаційних ефектів у контексті перехідних економічних систем
ЮІ Турянський
Вісник Львівська комерційна академія. Сер. економічна. Вип. 17, С. 61-68, 2005
42005
Становлення та розвиток прав людини в античні часи
ЮІ Турянський
Зб.наук.праць:Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", 39-45, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20