Тетяна Бухальська, Bukhalska T.
Тетяна Бухальська, Bukhalska T.
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз законодавчого забезпечення розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів
Т Бухальська, П Черняга
Видавництво Львівської політехніки, 2011
52011
Моніторинг та охорона земель. Практикум
ВС Мошинський, ТВ Бухальська
Редакційно-видавничий відділ НУВГП, 2010
52010
Оптимізаційна модель врахування небезпечних фізико-геологічних процесів при формуваннні землекористувань міста
П Черняга, Т Бухальська, А Люсак
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
52009
Моніторинг та охорона земель
ВС Мошинський, ТВ Бухальська, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна
НУВГП, 2019
32019
Управління земельними ресурсами
ВС Мошинський, ТВ Бухальська
НУВГП, 2010
32010
Формування організаційно-інституційної моделі розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів
ТВ Бухальська
Геодезія, картографія і аерофотозніман ня.–2011.–Вип 75, 143-149, 2012
22012
Управління земельними ресурсами. Практикум
ВС Мошинський, ТВ Бухальська
Редакційно-видавничий відділ НУВГП, 2010
2*2010
Модель оцінки небезпечних фізико-геологічних процесів на сформованих землекористуваннях в населених пунктах
ПГ Черняга, ТВ Бухальська, АВ Люсак
Містобудування та територіальне планування 32, С.470-479., 2009
2*2009
Формування схеми взаємозв’язків у системі управління земельними ресурсами при розмежуванні земель державної та комунальної власності населених пунктів на основі …
ТВ Бухальська, ПГ Черняга
12014
Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів
ТВ Бухальська
Вісник геодезії та картографії, 25-31, 2011
12011
Робоча програма навчальної дисципліни «Кадастрове картографування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою …
ТВ Бухальська, ЖВ Наконечна
2020
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління урбанізованими територіями» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за …
ТВ Бухальська, ЖВ Наконечна
2019
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня» за …
ВС Мошинський, ТВ Бухальська, ЖВ Наконечна
2019
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Управління урбанізованими територіями» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за …
ТВ Бухальська, ОМ Кібукевич, ЖВ Наконечна
2019
Оцінка шкоди, заподіяної державі унаслідок незаконного видобування бурштину на території Володимирецького району Рівненської області
Т Бухальська, Т Дець, Т Бухальская, Т Дец
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: збірник наукових праць …, 2018
2018
Кадастрове картографування (укр.) Cadastral mapping (en.)
ТВ Бухальська
2018
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Геоїнформаційні системи і технології» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та …
ВС Мошинський, АГ Ліщинський, ТВ Бухальська
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління урбанізованими територіями» для студентів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline" URBAN LAND …
ТВ Бухальська
2018
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Землеустрій та кадастр» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво …
ВС Мошинський, АГ Ліщинський, ТВ Бухальська
2018
Управління урбанізованими територіями (укр.) Urban land use planning and management (en.)
ТВ Бухальська
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20