Подписаться
Тетяна Коваль,Koval Tetiana
Тетяна Коваль,Koval Tetiana
НУ БіП Украини кафедра економичної кібернетики
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія України
О Валерій, О Гончаренкo, С Маркова, В Лозовий, В Великочий, ...
662007
Личностная сфера подростков, склонных к развитию компьютерной зависимости
ТВ Коваль
. гор. психол.-пед. ун-т, 2013
412013
Особенности межличностных взаимодействий у подростков, склонных и не склонных к развитию компьютерной зависимости
ТВ Коваль
Психолого-педагогические исследования 4 (4), 2012
292012
Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти України
ТМ Коваль
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
132009
Виховання молодших школярів засобами української народної пісні в умовах Нової української школи
ТВ Коваль
Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020
122020
Основи медичних знань
ПД Плахтій, ЛС Соколенко, НВ Гутарєва
Кам'янець-Подільский: TOB" Друкарня Рута", 2013
12*2013
Біохімія тварин: навчальний посібник для студентів за напрямами «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і «Ветеринарна медицина»
ТВ Коваль, ОВ Овчарук
Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2016
112016
Формування готовності майбутніх учителів школи першого ступеня до роботи з батьками в поліетнічному середовищі
ТВ Коваль
112015
Концептуальные основы построения в сфере образования системы профилактики зависимого поведения
ВВ Аршинова
Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация, 2011
112011
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти
Т Коваль
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 390-398, 2016
102016
Страх старості як чинник буття сучасної людини
ТВ Коваль
ТВ Коваль, 2012
102012
Основы промышленной экологии. Оценка ущерба от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Учеб. пособие
ВМ Картавская, ТВ Коваль
Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008
102008
Перспективы развития энергетических установок нового поколения в рамках энергетической стратегии ОАО" РЖД"
ВА Начигин, АН Кудряшов, ТВ Коваль, АВ Начигин
Вестник ВСГУТУ, 53-60, 2014
82014
Компоненти готовності вчителя до роботи з батьками в поліетнічному середовищі
Т Коваль
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 52-60, 2011
82011
Зміна вмісту глутатіону в тимоцитах щурів за індукції апоптозу під впливом Н2О2 або радіації
ТВ Коваль, ОО Назарова, ОП Матишевська
Укр. біохім. журнал 80 (2), 114-119, 2008
82008
Читач універсальної бібліотеки в системі бібліотечно-інформаційних послуг
Т Коваль
Бібліотечний вісник, 20-23, 2003
82003
Українські народні традиції та звичаї як засіб національного виховання молодших школярів в умовах НУШ
Т Коваль
Актуальні питання у сучасній науці, 2022
72022
Розвиток творчої особистості майбутнього педагога засобами народного музичного мистецтва
ТВ Коваль, ОД Граб
Запоріжжя: КПУ, 2021
72021
Мистецько-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті культурологічного підходу
Т Коваль, О Шикирінська
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2018
72018
Психолого-педагогічні особливості використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з молодшими школярами
ТВ Коваль
Молодий вчений, 329-333, 2017
72017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20