Подписаться
Jan Kowalczyk
Jan Kowalczyk
Forest Research Institute
Подтвержден адрес электронной почты в домене ibles.waw.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Norway Spruce (Picea abies (L.) H.Karst.)
G Jansson, D Danusevičius, H Grotehusman, J Kowalczyk, D Krajmerova, ...
Forest tree breeding in Europe, 123-176, 2013
502013
Use and transfer of forest reproductive material in Europe in the context of climate change
M Konnert, G Fady, B., S D., A’Hara, F Wolter, F Ducci, J Koskela, ...
European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN), Bioversity …, 2015
472015
Combining production of improved seeds with genetic testing in seedling seed orchards
J Kowalczyk
Proceedings of a Seed Orchard Conference (ed. D. Lindgren), Umeå, Sweden, 26-28, 2007
142007
Zmienność sosny pospolitej i hodowlana wartość jej proweniencji
J Kowalczyk, J Matras, H Żybura, J Sabor, W Barzdajn
Dokumentacja IBL, 164, 2000
122000
Non-linear regional weather-growth relationships indicate limited adaptability of the eastern Baltic Scots pine
R Matisons, D Elferts, O Krišāns, V Schneck, H Gärtner, A Bast, T Wojda, ...
Forest Ecology and Management 479, 118600, 2021
102021
Somatic Embryogenesis of Silver Fir (Abies alba Mill.)-Polish Provenances
K Szczygiel, J Kowalczyk
IV International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding …, 2000
92000
Genetic aspects linked to production and use of forest reproductive material (FRM) Collecting scientific evidence for developing guidelines and decision support tools for …
D Gömöry, K Himanen, M Tollefsrud, C Uggla, H Kraigher, S Bordács, ...
62020
European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)
M Konnert, B Fady, D Gömöry, S A’Hara, F Wolter, F Ducci, J Koskela, ...
Use and transfer of forest reproductive material in Europe in the context of …, 2015
62015
Analysis of accuracy of phenotypic selections based on European larch half-sib progeny test results
J Kowalczyk
In Improvement of larch (Larix sp.) for better growth, stem form and wood …, 2002
52002
Długookresowe obserwacje wzrostu i formy modrzewia europejskiego [Larix decidua Mill.] na powierzchni doświadczalnej w Rogowie
J Kowalczyk, M Dobrzyñski
Sylwan 140 (11), 33-44, 1996
51996
Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.). Pâques L.(ed.) Forest Tree Breeding in Europe. Managing Forest Ecosystems,(Vol. 25, pp. 123–176)
G Jansson, D Danusevičius, H Grotehusman, J Kowalczyk, D Krajmerova, ...
Springer, Dordrecht, 2013
42013
Norway spruce (Picea abies (L.) H Karst.) In: Pâques LE, editors. Forest tree breeding in Europe. Current state-of-the-art and perspectives
G Jansson, D Danusevicius, H Grotehusman, J Kowalczyk, D Krajmerova, ...
Springer, Dordrecht, 2013
42013
Międzypokoleniowa zmienność struktury genetycznej wybranych drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
J Kowalczyk
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 19, 1-136, 2013
4*2013
Intra-population variability of Picea abies from Zwierzyniec Lubelski and Blizyn (Poland)
J Kowalczyk, P Markiewicz, J Matras
Dendrobiology 61, 2009
42009
Multi-actor perspectives on afforestation and reforestation strategies in Central Europe under climate change
R Hazarika, A Bolte, D Bednarova, D Chakraborty, J Gaviria, M Kanzian, ...
Annals of Forest Science 78 (3), 1-31, 2021
32021
Variation in growth of Norway spruce in the IUFRO 1972 provenance experimental series
DJ Chmura, J Matras, W Barzdajn, W Buraczyk, W Kowalkowski, ...
Silvae Genetica 67 (1), 26-33, 2018
32018
Zmienność wiosennej fenologii polskich i litewskich pochodzenń brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Abstract: Variability of Polish and Lithuanian birch provenances …
M Wojda, T, Niemczyk, J Kowalczyk
Sylwan 8, 52-60, 2004
3*2004
The Effect of Insect Defoliations and Seed Production on the Dynamics of Radial Growth Synchrony among Scots Pine Pinus sylvestris L. Provenances
M Klisz, R Puchałka, S Wilczyński, W Kantorowicz, T Jabłoński, ...
Forests 10 (10), 934, 2019
22019
Wybór elitarnych drzew matecznych sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego do założenia plantacji nasiennych 1, 5 generacji
A Lewandowski, J Kowalczyk, M Litkowiec, L Urbaniak, M Rzońca
sylwan 161 (11), 917-926, 2017
22017
WPŁYW WIELKOŚCI PRÓBY NA DOKŁADNOŚĆ OCENY WARTOŚCI HODOWLANEJ RODÓW Z WOLNEGO ZAPYLENIA W DOŚWIADCZENIACH TESTUJĄCYCH THE INFLUENCE OF SUBSAMPLING ON ESTIMATION ACCURACY OF …
RG Jan Kowalczyk
Leśne prace badawcze, 39, 2005
2*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20