Jan Kowalczyk
Jan Kowalczyk
Forest Research Institute
Підтверджена електронна адреса в ibles.waw.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Norway Spruce (Picea abies (L.) H.Karst.)
G Jansson, D Danusevičius, H Grotehusman, J Kowalczyk, D Krajmerova, ...
Forest tree breeding in Europe, 123-176, 2013
382013
Use and transfer of forest reproductive material in Europe in the context of climate change
M Konnert, G Fady, B., S D., A’Hara, F Wolter, F Ducci, J Koskela, ...
European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN), Bioversity …, 2015
322015
Combining production of improved seeds with genetic testing in seedling seed orchards
J Kowalczyk
Proceedings of a Seed Orchard Conference (ed. D. Lindgren), Umeå, Sweden, 26-28, 2007
132007
Somatic Embryogenesis of Silver Fir (Abies alba Mill.)-Polish Provenances
K Szczygiel, J Kowalczyk
IV International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding …, 2000
82000
Zmienność sosny pospolitej i hodowlana wartość jej proweniencji
J Kowalczyk, J Matras, H Żybura, J Sabor, W Barzdajn
Dokumentacja IBL, 164, 2000
82000
Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.). Pâques L.(ed.) Forest Tree Breeding in Europe. Managing Forest Ecosystems,(Vol. 25, pp. 123–176)
G Jansson, D Danusevičius, H Grotehusman, J Kowalczyk, D Krajmerova, ...
Springer, Dordrecht, 2013
62013
European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)
M Konnert, B Fady, D Gömöry, S A’Hara, F Wolter, F Ducci, J Koskela, ...
Use and transfer of forest reproductive material in Europe in the context of …, 2015
52015
Norway spruce (Picea abies (L.) H Karst.) In: Pâques LE, editors. Forest tree breeding in Europe. Current state-of-the-art and perspectives
G Jansson, D Danusevicius, H Grotehusman, J Kowalczyk, D Krajmerova, ...
Springer, Dordrecht, 2013
52013
Analysis of accuracy of phenotypic selections based on European larch half-sib progeny test results
J Kowalczyk
In Improvement of larch (Larix sp.) for better growth, stem form and wood …, 2002
52002
Dlugookresowe obserwacje wzrostu i formy modrzewia europejskiego [Larix decidua Mill.] na powierzchni doswiadczalnej w Rogowie
J Kowalczyk, M Dobrzyñski
Sylwan 140 (11), 33-44, 1996
41996
Międzypokoleniowa zmienność struktury genetycznej wybranych drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
J Kowalczyk
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 19, 1-136, 2013
3*2013
Intra-population variability of Picea abies from Zwierzyniec Lubelski and Blizyn (Poland)
J Kowalczyk, P Markiewicz, J Matras
Dendrobiology 61, 2009
32009
Zmienność wiosennej fenologii polskich i litewskich pochodzenń brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Abstract: Variability of Polish and Lithuanian birch provenances …
M Wojda, T, Niemczyk, J Kowalczyk
Sylwan 8, 52-60, 2004
3*2004
Porównanie selekcji genotypowej i fenotypowej na przykładzie plantacyjnych upraw nasiennych sosny
J Kowalczyk
Rozprawa doktorska, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego …, 1999
21999
Variation in growth of Norway spruce in the IUFRO 1972 provenance experimental series.
DJ Chmura, J Matras, W Barzdajn, W Buraczyk, W Kowalkowski, ...
Silvae Genetica 67 (1), 26-33, 2018
12018
Wybór elitarnych drzew matecznych sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego do założenia plantacji nasiennych 1, 5 generacji
A Lewandowski, J Kowalczyk, M Litkowiec, L Urbaniak, M Rzonca
Sylwan 161 (11), 917-926, 2017
12017
Radial growth variation between four provenances of Norway spruce in the conditions of central Poland
M Klisz, S Jastrzębowski, L Chojnacka-Ożga, J Kowalczyk
Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sekocin Stary, Poland, 2015
12015
Wplyw roznych wariantow selekcji indeksowej na zmiennosc genetyczna i zysk genetyczny populacji hodowlanej sosny zwyczajnej
J Kowalczyk, M Filipovics
Leśne Prace Badawcze, 107-123, 2007
12007
WPŁYW WIELKOŚCI PRÓBY NA DOKŁADNOŚĆ OCENY WARTOŚCI HODOWLANEJ RODÓW Z WOLNEGO ZAPYLENIA W DOŚWIADCZENIACH TESTUJĄCYCH THE INFLUENCE OF SUBSAMPLING ON ESTIMATION ACCURACY OF …
RG Jan Kowalczyk
Leśne prace badawcze, 39, 2005
1*2005
The breeding value of selected families of European larch (Larix decidua Mill.) of Sudeten origin growing on an experimental plot in Zwierzyniec Lubelski
J Kowalczyk, I Neyko
order, 0
1*
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20