Підписатись
Назаренко О. О
Назаренко О. О
Інститут загальної енергетики НАН України / General Energy Institute of NAS of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Квазідиференційний калориметр теплового потоку для визначення теплоти згоряння
ЛВ Декуша, ЛЙ Воробйов, ТГ Грищенко, ОО Назаренко, ОГ Мазуренко
92012
Определение теплотворной способности биотопливных смесей
ЛИ Воробьев, ЛН Грабов, ЛВ Декуша, ОА Назаренко, АИ Шматок
Промышленная теплотехника, 2011
92011
Использование компьютерного моделирования при малозатратной модернизации котла НИИСТУ-5
АА Долинский, АА Халатов, СГ Кобзарь, ОА Назаренко, ...
Промышленная теплотехника, 2007
92007
Моделювання теплових процесів у квазідиференціальному калориметрі
ЛЙ Воробйов, РВ Сергієнко, ЗА Бурова, ОО Назаренко
Промышленная теплотехника, 81-87, 2017
62017
Применение метода квазидифферециальной калориметрии при реализации прибора для измерения теплоты сгорания
ЛИ Воробьев, ЛВ Декуша, ОА Назаренко, ТГ Грищенко
Промышленная теплотехника, 2017
52017
ЦИФРОВИЙ АЛЬФА-ІНДИКАТОР КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНОЇ СУМІШІ НА БАЗІ ЦИРКОНІЄВОГО КИСНЕВОГО ЗОНДА
АО Запорожець, ВП Бабак, ОО Назаренко
Институт технической теплофизики НАН Украины, 2014
42014
Патент України на винахід № 101716
ТГ Грищенко, ЛВ Декуша, ЗА Бурова, ОО Назаренко, ЛЙ Воробйов
Калориметр теплового потоку/заявник і власник патенту ІТТФ НАНУ, 0
4
Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії
ВП Бабак, ВС Берегун, ЗА Бурова, ЛЙ Воробйов, ЛВ Декуша, ...
Артур Запорожец, 2016
32016
Економічний аналіз у системі податкового контролю: організація і методика/Донецький держ університет економіки, торгівлі ім
ПМ Сухарев, ЛО Сухарева, ОО Назаренко, ОЛ Павліченко, ...
М. Туган-Барановського/ЛО Сухарева (заг. ред)–Донецьк: Дон дует, 2005
32005
Підвищення точності вимірювань теплоти згоряння палива
ЗА Бурова, ЛЙ Воробйов, ОО Назаренко
Научные труды SWorld 1, 83-86, 2016
22016
Thermal processes modeling in quasi-differential calorimeter
LI Vorobiov, RV Serhiienko, ZA Burova, OA Nazarenko
Thermophysics and Thermal Power Engineering 39 (4), 81-87, 2017
12017
Аналіз апроксимації результатів вимірюваннь теплового потоку бомбового калориметра в нестаціонарному режимі
ВП Бабак, АО Запорожець, ОО Назаренко, ОО Редько
ScienceRise 8 (1 (37)), 24-32, 2017
12017
Модифікована технологічна лінія виробництва експандованих омбікормів
ВП Дмитриков, ОО Назаренко, МІ Запорожець
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 77-80, 2016
12016
Biofuels: the combustion heat analysis
ZA Burova, LI Vorobyov, OO Nazarenko
SWorldJournal 1110, 152-156, 2016
12016
Економічний аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ПАТ" Заводський хлібзавод"
ОО Назаренко
Сумський державний університет, 2020
2020
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Z Burova, A Nazarenko, O Nazarenko
Modern engineering and innovative technologies, 118-122, 2019
2019
Вплив дотичної сили різання на напружений стан шліфувального інструменту
ГІ Танцура, ЄЄ Вінніченко, АС Коваленко, ОО Назаренко
Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету …, 2018
2018
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КВАЗИДИФФЕРЕЦИАЛЬНОЙ КАЛОРИМЕТРИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ
LI Vorobiov, LV Dekusha, OA Nazarenko, TG Gryshchenko
Thermophysics and Thermal Power Engineering 39 (1), 2017
2017
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
АО Рожков, МА Бобро, ТВ Рижик, ІД Примак, ОБ Панченко, ...
Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2016
2016
Использование одномерных паттернов для выделения сигнала на фоне помех
АЮ Чернышева, ОА Назаренко
ХАИ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20