Гаркавенко Валентина Іванівна
Гаркавенко Валентина Іванівна
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред В.М.Гейця
ГВЄ В.М. Гейць, А.І. Даниленкь, Е.М. Лібанова, А.А. Гриценко, О.В. Макарова ...
К.: НАН України, 336 с, 2015
377*2015
монографія/[Геєць ВМ, Шинкарук ЛВ, Артьомова ТІ та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ЛВ Шинкарук; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
СГВІ зміни та економічний розвиток України
К., 2011.–696 с, 2011
171*2011
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення: монографія/АІ Даниленко, ВВ Зимовець, ВІ Сиденко та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України АІ Даниленка/Ін …
ЄГВ Даніленко, АІ, ГаркавенкоВ.І.
К.: Ін-т економіки та прогнозув, 2012
132012
Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки: Монографія/За ред. д-ра екон. наук АІ Даниленка
АІ Даниленко, ОІ Гаркавенко ВІ, Єршова ГВ,Береславська, ...
Інститут економіки НАН України, 2003
102003
"Очищення" банківського сектору в Україні: ціна для суспільства та держави
ВІ Гаркавенко, ЮІ Шаповал
Український соціум, 60, 2017
82017
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
VIH Deyneko, ОT
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
72018
Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє
ВІ Гаркавенко
НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, 2011
72011
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ монографія/Зимовець ВВ, Даниленко АІ, Терещенко ОО, Гаркавенко В.І. Єршова Г.В. та ін.; за ред
ГВІЄГВ Зимовець ВВ, Даниленко АІ, Терещенко ОО
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2019
5*2019
Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія/[А. Даниленко, В. Зимовець, O. Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А. Даниленка.; НАН України; К
ВВ Зимовець
НАН України АІ Даниленка.− К.: Ін-т економіки і прогнозування НАН України, 2011
42011
Ryzyky i zahrozy finansovii bezpetsi sektoru derzhavnykh finansiv ta shliakhy yikh podolannia [The risks and threats to the financial security of the public finance sector and …
OS Bilousova, VI Harkavenko, AI Danylenko
Kyiv: DNNU «Analiz finansovoho uprav-linnia, 2013
32013
Вплив кризи на фінанси реального сектору економік та шляхи їх оздоровлення [монографія]
Гаркавенко ВІ.Терещенко ОО, Єршова ГВ, Даниленко АІ
АІ Даниленко, ВВ Зимовець та ін.]-ДУ «Інститут економіки та прогнозування …, 2014
22014
Strukturni zminy ta ekonomichnyy rozvytok Ukrainy
LV Shunkaruk
Structural change and economic development of Ukraine], monograph, Kyiv, Ukraine, 2011
22011
Забезпечення стабільності національної валюти в Україні: Наук. доп./НАН України; Інститут економіки
ВІ Гаркавенко
К.: Національна Академія наук України. Інститут економіки, 2001
22001
Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України
ГВЄ В.І.Гаркавенко
Економіка і прогнозування, 47-62, 2020
2020
Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України: наукова доповідь за ред. В.В.Зимовця
АІД ВІ.Гаркавенко, ОМ.Кошик ВВ.Зимовець,ГВ.Єршова
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2019
2019
Роль банківського кредитування у розвитку нефінансових корпорацій
ВІ Гаркавенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Валютна лібералізація: доцільність та своєчасність
ВІГаркавенко
Наукові праці НДФІ., 41-44, 2018
2018
Банківський кредит у фінансовому забезпеченні структурної модернізації реального сектора економіки
Гаркавенко
І Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративні фінанси: проблеми …, 2017
2017
Рефінансування ЦБ як чинник розбалансування валютного ринку: досвід України
ШАІ Гаркавенко ВІ
Економіка і пронозування, 43-50, 2016
2016
Інноваційні механізми стратегії фінансового управління
ГВЄ В. І. Гаркавенко, А. І. Даниленко
К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20