Подписаться
Гаркавенко Валентина Іванівна
Гаркавенко Валентина Іванівна
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред В.М.Гейця
ВМ Гейць, АІ Даниленко, ЕМ Лібанова, АА Гриценко, ОВ Макарова, ...
К.: НАН України, 336 с, 2015
611*2015
монографія/[Геєць ВМ, Шинкарук ЛВ, Артьомова ТІ та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ЛВ Шинкарук; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
С зміни та економічний розвиток України
К, 2011
1452011
Strukturni zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine]
VM Heiets, LV Shynkaruk, TI Artomova, IM Bobukh, VH Burlaka, ...
Kyiv: In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NANU, 2011
502011
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayinskoyi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid.[Development of industry to ensure the growth and …
LV Deineko
Kyiv: DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny, 2018
282018
"Очищення" банківського сектору в Україні: ціна для суспільства та держави
ВІ Гаркавенко, ЮІ Шаповал
Український соціум, 60, 2017
232017
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення: монографія/АІ Даниленко, ВВ Зимовець, ВІ Сиденко та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України АІ Даниленка/Ін …
АІ Даниленко, ВІ Гаркавенко, ГВ Єршова
К.: Ін-т економіки та прогнозув, 2012
182012
та ін.]; за ред ЛВ Шинкарука
С зміни та економічний розвиток України, ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ...
НАН України: Ін-т екон. та прогнозув, 2011
182011
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки
ЛВ Дейнеко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018
172018
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
ОT Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
132018
Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки: Монографія/За ред. д-ра екон. наук АІ Даниленка
АІ Даниленко, ОІ Гаркавенко ВІ, Єршова ГВ,Береславська, ...
Інститут економіки НАН України, 2003
122003
Структурнi змiни та економiчний розвиток України: монографiя та iн.; за ред. ЛВ Шинкарук; Iн-т економiки та прогнозування НАН України
ВМ Ге
112011
Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України
ВІ Гаркавенко, ГВ Єршова
Економіка і прогнозування, 47-62, 2020
10*2020
Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України: [колективна монографія]
ВВ Зимовець, АІ Даниленко, ОО Терещенко, ВІ Гаркавенко, ГВ Єршова
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2019
10*2019
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3 т./Даниленко АІ–К
АІ Даниленко
АІ Даниленка.− К.: Фенікс 3, 2008-307, 2008
102008
моногр./ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова та ін./Ін-т економіки та прогнозування НАН України
С зміни та економічний розвиток України
К, 2011
82011
Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія/[А. Даниленко, В. Зимовець, O. Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А. Даниленка.; НАН України; К
ВВ Зимовець
Ін-т екон. та прогнозув, 2011
8*2011
Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє
ВІ Гаркавенко
НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, 2011
82011
monohrafiya [VM Heyets', LV Shynkaruk, TI Art'omova ta in.]; za red. d-ra ekon. nauk LV Shynkaruk; NAN Ukrayiny; In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny
S zminy ta ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny
K, 2011
62011
Вплив кризи на фінанси реального сектору економік та шляхи їх оздоровлення [монографія]
Гаркавенко ВІ.Терещенко ОО, Єршова ГВ, Даниленко АІ
АІ Даниленко, ВВ Зимовець та ін.]-ДУ «Інститут економіки та прогнозування …, 2014
3*2014
Ryzyky i zahrozy finansovii bezpetsi sektoru derzhavnykh finansiv ta shliakhy yikh podolannia [The risks and threats to the financial security of the public finance sector and …
OS Bilousova, VI Harkavenko, AI Danylenko
Kyiv: DNNU «Analiz finansovoho upravlinnia, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20