Олена Ковшар
Олена Ковшар
Зав. кафедрою дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету, д.пед.н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти: монографія
ОВ Ковшар
Видавець Роман Козлов, 2015
132015
Забезпечення розвивального середовища в навчально-виховному процесі п’ятирічок
ОВ Ковшар
Наука і освіта, 94-98, 2014
102014
Особливості розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в наступності/Олена Ковшар
О Ковшар
Вісник Інституту розвитку дитини: зб. наук. праць.–Київ: НПУ ім. МП …, 2011
52011
Методологія передшкільної освіти
О Ковшар
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць УДПУ імені …, 2013
4*2013
Підготовка майбутніх педагогів-вихователів до організації передшкільної освіти
О Ковшар
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2012
42012
Організація мовленнєвотворчої діяльності як засіб розвитку особистості дошкільника
О Ковшар
Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць, С. 493–497, 2011
42011
Проектна діяльність як засіб розвитку особистості дошкільника
ОВ Ковшар
Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 58, 145-149, 2011
42011
Анализ педагогического феномена «преемственность» в организации дошкольного, предшкольного и начального образования
ЕВ Ковшарь
Концепт, 2015
32015
Значення процесу наступності для розвитку освіти
О Ковшар
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Формування особистості дошкільника …, 2012
3*2012
Розвиток процесу наступності в сучасній дошкільній та початковій освіті
О Ковшар
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб …, 2012
32012
Розвиток мовлення дошкільників засобами народних казок
О Ковшар
Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації: зб.наук.та наук.-метод.праць …, 2010
32010
Формування пізнавальної активності дошкільників засобами ігрових технологій
О Ковшар
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Психолого-педагогічні умови …, 2010
32010
Розвиток мовлення дошкільників засобами народних казок
О Ковшар
Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації: зб.наук.та наук.-метод.праць …, 2010
32010
Partnership interaction of the educational environment of preschool and out-of-school educational institutions in the child’s creative development of beforeshool age
O Kovshar
Proceedings of the International Scientific Conference ‘ 09. 17 «Science of …, 2017
22017
Системно-цілісний підхід: детермінанта передшкільної освіти/Олена Ковшар
О Ковшар
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць УДПУ ім. П …, 2015
22015
Характеристика феномена «Деятельность» и его роль в формировании личности ребенка
ЕВ Ковшарь
Ceteris Paribus, 2015
22015
Дошкільна освіта у структурі загальної системи освіти. Сутність і характеристика передшкільної освіти – проміжного зв’язку між дошкільною та початковою ланками освіти : [кол …
ОВ Ковшар
22014
Здійснення організації передшкільної освіти на засадах дитиноцентризму
ОВ Ковшар
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2014
22014
Індивідуалізація навчання – провідний напрямок розвитку сучасної дошкільної освіти
О Ковшар
Дошкільна освіта : проблеми, пошуки, інновації : зб. наук. і наук.-метод …, 2013
2*2013
Роль індивідуального підходу в підготовці дошкільників до навчання
О Ковшар
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20