Подписаться
Колєдіна Катерина (Koliedina Kateryna, Коледина Екатерина)
Колєдіна Катерина (Koliedina Kateryna, Коледина Екатерина)
к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інновації: сутність та правові засади їх реалізації
КО Колєдіна, ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко
Бізнес Інформ, 142-146, 2014
9*2014
Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств
КО Колєдіна
«Економіка та управління підприємствами»(за видами економічної діяльності …, 2018
7*2018
Науково-методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств
КО Колєдіна
Молодий вчений, 489-492, 2018
32018
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики. Монографія
НЕ Аванесова, АМ Волосов, АМ Губарєва, КО Колєдіна, ГВ Криворучко, ...
Харків: Лідер, 2016
22016
Чинники гальмування інноваційного розвитку підприємств
КО Колєдіна
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції 2 …, 2014
22014
Особливості оцінки ефективності інноваційних проектів з різним терміном будівництва
КО Колєдіна, ЛІ Телишевська
Young 60 (8), 2018
1*2018
Вплив суми інвестицій на дохідність інноваційних проектів підприємств
КО Колєдіна
Електронне фахове наукове видання "Економіка та суспільство", 2018
12018
Циклічність інноваційного розвитку підприємства
КО Колєдіна
Міжнародна науково-практична конференція «Наука та інновації як ключові …, 2015
12015
Інновації як фактор конкурентоспроможності України
КО Колєдіна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
12014
Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства
КО Колєдіна
Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційні та інноваційні …, 2013
12013
Інноваційний розвиток промислових підприємств та напрямки його реалізації
ЛІ Телишевська, КО Колєдіна
ББК 65.290-93 А 18, 92, 0
1
Сучасні проблеми розвитку фінансових систем: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, ЧДТУ, 24-25 травня 2022 року
ДА Бережна, ЛВ Бережна, АС Бузько, НВ Дудченко, ЮЮ Кривенко, ...
2022
Social Media Marketing as Tool for Brand Promotion
KO Koliedina, VO Kireeva
Формування обліково-аналітичного забезпечення організаційно-управлінської …, 2022
2022
Роль та основні завдання маркетингу інновацій на підприємстві
КО Колєдіна
Формування обліково-аналітичного забезпечення організаційно-управлінської …, 2022
2022
Фінансові ресурси підприємства: види та джерела формування
КО Колєдіна, ОМ Солоткіна
Формування обліково-аналітичного забезпечення організаційно-управлінської …, 2022
2022
Страховий маркетинг як запорука конкурентоспроможності страхової компанії
КО Колєдіна
Сучасні проблеми розвитку фінансових систем: матеріали I Міжнар. наук.-практ …, 2022
2022
Інноваційна діяльність підприємства як чинник соціо-еколого-економічної системи країни
КО Колєдіна
Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали VI Міжнар. наук …, 2022
2022
Маркетингові стратегії управління підприємством
КО Колєдіна, ЄД Рейзлер
Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали VI Міжнар. наук …, 2022
2022
Облік руху грошових коштів підприємства
КО Колєдіна, ВО Кірєєва
Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали VI Міжнар. наук …, 2022
2022
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ІТ-СФЕРИ
ВВ Громакова, КО Колєдіна
III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20