Колєдіна Катерина (Koliedina Kateryna, Коледина Екатерина)
Колєдіна Катерина (Koliedina Kateryna, Коледина Екатерина)
к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інновації: сутність та правові засади їх реалізації
КО Колєдіна, ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко
Бізнес Інформ, 142-146, 2014
7*2014
Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств
КО Колєдіна
«Економіка та управління підприємствами»(за видами економічної діяльності …, 2018
5*2018
Особливості оцінки ефективності інноваційних проектів з різним терміном будівництва
КО Колєдіна, ЛІ Телишевська
Young 60 (8), 2018
1*2018
Науково-методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств
КО Колєдіна
Молодий вчений, 489-492, 2018
12018
Вплив суми інвестицій на дохідність інноваційних проектів підприємств
КО Колєдіна
Електронне фахове наукове видання "Економіка та суспільство", 2018
12018
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики. Монографія
НЕ Аванесова, АМ Волосов, АМ Губарєва, КО Колєдіна, ГВ Криворучко, ...
Харків: Лідер, 2016
12016
Циклічність інноваційного розвитку підприємства
КО Колєдіна
Міжнародна науково-практична конференція «Наука та інновації як ключові …, 2015
12015
Інновації як фактор конкурентоспроможності України
КО Колєдіна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
12014
Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства
КО Колєдіна
Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційні та інноваційні …, 2013
12013
Інноваційний розвиток промислових підприємств та напрямки його реалізації
ЛІ Телишевська, КО Колєдіна
ББК 65.290-93 А 18, 92, 0
1
Стратегічне управління інноваційним розвитком України
КО Колєдіна
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та …, 2021
2021
Стратегія інноваційного розвитку підприємства: теоретичний аспект формування
КО Колєдіна
Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІV …, 2021
2021
Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства
КО Колєдіна
Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали V Міжнар. наук …, 2021
2021
Особливості формування кадрового потенціалу підприємства ІТ-сфери
КО Колєдіна, ВВ Громакова
Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали ІІІ …, 2021
2021
Ефективні інструменти фінансово-економічної підтримки реалізації кліматичних інновацій в Україні
КО Колєдіна
Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та …, 2021
2021
Сучасний стан банківського кредитування в Україні
КО Колєдіна
Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах …, 2021
2021
Роль трансферу технологій в забезпеченні економічної безпеки України
КО Колєдіна
Економічна безпека держави в контексті національних інтересів: матеріали …, 2021
2021
Методи управління депозитними операціями банку
КО Колєдіна, ВО Гарькава
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної …, 2021
2021
Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств на засадах інноваційності
КО Колєдіна
Сучасне управління: ризики, виклики, безпека, перспективність використання …, 2021
2021
Фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні
КО Колєдіна, ВВ Громакова
Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва: матеріали Всеукр …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20