Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основы туристического бизнеса
ВГ Герасименко
Одесса: Черноморье, 58, 1997
1431997
Регіональна економіка: навч. посіб.
ВФ Семенов
К.:«МП Леся, 2008
852008
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Харків: ХДУХТ, 2012
712012
Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: монографія
СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт 304, 2009
712009
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Центр навч. літ-ри, 2004
632004
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: Астропринт, 2013
48*2013
Загальний курс агробізнесу: навч. посіб.
ВФ Семенов, ІЮ Сіваченко, ВП Федоряко
К.: т-во “Знання”, КОО, 2000
482000
Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в …, 2008
472008
Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону
ВФ Семенов, В Мозгальова, І Давиденко
Регіональна економіка, 78-89, 2006
442006
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
402008
Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник
ВФ Семенов, ВГ Герасименко, ГП Горбань, ЛМ Богадьорова
Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011
38*2011
Основи туристичного бізнесу
ВГ Герасименко
Одеса.: Чорномор’я, 1997
371997
Регіональний вимір розвитку туристичного та готельного бізнесу: монографія
НМ Кузнєцова, СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт, 2010
342010
Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України [Електронний ресурс]
ВВ Олійник, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки 12, 460, 2016
332016
Доминанты рынка событийного туризма
ИВ Давыденко
URL: http://dspace. oneu. edu. ua/jspui/handle/123456789/2151, 2012
332012
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. посіб
СС Галасюк, СГ Нездоймінов
К.: Центр учбової літератури, 2013
302013
Екологічний менеджмент: Навч. посібник
ВФ Семенова, ОЛ Михайлюк
К.: Центр навчальної літератури 407, 2004
282004
Модели государственного регулирования в сфере туризма
СС Галасюк
Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской …, 2010
272010
Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи
ІВ Лебедєв
Економіка та держава, 12-15, 2009
252009
Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму
СК Харічков, ІМ Дишловий, СГ Нездоймінов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 221-230, 2011
232011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20