Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы туристического бизнеса
ВГ Герасименко
Одесса: Черноморье, 58, 1997
1331997
Регіональна економіка: навч. посіб.
ВФ Семенов
К.:«МП Леся, 2008
782008
Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: монографія
СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт 304, 2009
632009
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Центр навч. літ-ри, 2004
602004
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 331-338, 2012
572012
Загальний курс агробізнесу: навч. посіб.
ВФ Семенов, ІЮ Сіваченко, ВП Федоряко
К.: т-во “Знання”, КОО, 2000
472000
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: Астропринт, 2013
43*2013
Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в …, 2008
422008
Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону
ВФ Семенов, В Мозгальова, І Давиденко
Регіональна економіка, 78-89, 2006
422006
Основи туристичного бізнесу
ВГ Герасименко
Одеса.: Чорномор’я, 1997
351997
Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник
ВФ Семенов, ВГ Герасименко, ГП Горбань, ЛМ Богадьорова
Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011
31*2011
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
312008
Регіональний вимір розвитку туристичного та готельного бізнесу: монографія
НМ Кузнєцова, СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт, 2010
302010
Модели государственного регулирования в сфере туризма
СС Галасюк
Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской …, 2010
262010
Екологічний менеджмент: Навч. посібник
ВФ Семенова, ОЛ Михайлюк
К.: Центр навчальної літератури 407, 2004
252004
Доминанты рынка событийного туризма
ИВ Давыденко
URL: http://dspace. oneu. edu. ua/jspui/handle/123456789/2151, 2012
232012
Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи
ІВ Лебедєв
Економіка та держава, 12-15, 2009
232009
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. посіб
СС Галасюк, СГ Нездоймінов
К.: Центр учбової літератури, 2013
222013
Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму
СК Харічков, ІМ Дишловий, СГ Нездоймінов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 221-230, 2011
212011
Державне регулювання та управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов
Економіка і управління, 40-44, 2010
212010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20