Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы туристического бизнеса
ВГ Герасименко
Одесса: Черноморье, 58, 1997
1371997
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку
ВГ Герасименко, СС Галасюк, СГ Нездоймінов, ІВ Давиденко, ...
Астропринт, 2013
1242013
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія/ВГ Герасименко, ГК Бедрадіна, СС Галасюк та інші/за заг. ред. ВГ Герасименко
ВГ Герасименко
Одеса: ОНЕУ, 2016
1102016
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції
СС Галасюк, ВГ Герасименко, ЯЄ Гончаренко, ІВ Давиденко, ...
ФОП Гуляєва ВМ, 2019
932019
Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: монографія
СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт, 304, 2009
922009
Організація надання туристичних послуг
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Атлант, 2014
882014
Регіональна економіка
ВФ Семенов
МП «Леся», 2008
862008
Регіональний вимір розвитку туристичного та готельного бізнесу: монографія
НМ Кузнєцова, СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт, 2010
752010
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник
СС Галасюк
К.: Центр учбової літератури, 2013
602013
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Центр навч. літ-ри, 2004
542004
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Харків: ХДУХТ, 2012
522012
Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів
СС Галасюк, ОВ Шикіна, ОВ Шикина
Атлант, 2015
502015
Управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов, ВГ Герасименко
ВД" АРІАЛ", 2011
502011
Управління національним туризмом в контексті міжнародного досвіду
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Донецьк: ДІТБ, 2008
502008
Основи туристичного бізнесу
ВГ Герасименко
Одеса.: Чорномор’я, 1997
471997
Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону
ВФ Семенов, В Мозгальова, І Давиденко
Регіональна економіка, 78-89, 2006
462006
Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності
СС Галасюк
Астропринт, 2011
432011
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
422008
Підприємницький вектор розвитку регіонального туризму
СГ Нездоймінов, СГ Нездойминов
Пальміра, 2011
402011
Загальний курс агробізнесу: навчальний посібник
ВФ Семенов
К: Знання, КОО, 2000
402000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20