Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы туристического бизнеса
ВГ Герасименко
Одесса: Черноморье, 58, 1997
1461997
Регіональна економіка: навч. посіб.
ВФ Семенов
К.:«МП Леся, 2008
912008
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Харків: ХДУХТ, 2012
732012
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Лібра, 2004
702004
Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: монографія
СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт 304, 2009
692009
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: Астропринт, 2013
49*2013
Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в …, 2008
482008
Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону
ВФ Семенов, В Мозгальова, І Давиденко
Регіональна економіка, 78-89, 2006
442006
Задача о маятнике
НА Семенов, БВ Хребтов
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика …, 2008
432008
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності: монографія
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
382008
Основи туристичного бізнесу
ВГ Герасименко
Одеса.: Чорномор’я, 1997
381997
Загальний курс агробізнесу: навчальний посібник
ВФ Семенов, ІЮ Сіваченко, ВП Федоряка
К: Знання, КОО, 2000
372000
Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник
ВФ Семенов, ВГ Герасименко, ГП Горбань, ЛМ Богадьорова
Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011
36*2011
Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України
ВВ Олійник, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки 12, 460, 2016
342016
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. посіб
СС Галасюк, СГ Нездоймінов
К.: Центр учбової літератури, 2013
342013
Доминанты рынка событийного туризма
ИВ Давыденко
Перспективы развития науки в современном мире: материалы междун. начно …, 2012
332012
Регіональний вимір розвитку туристичного та готельного бізнесу: монографія
НМ Кузнєцова, СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт, 2010
332010
Модели государственного регулирования в сфере туризма
СС Галасюк
Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской …, 2010
282010
Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи
ІВ Лебедєв
Економіка та держава, 12-15, 2009
262009
Класова боротьба в українському селі: 1907-1914
ФЄ Лось, ОГ Михайлюк
Вид-во" Наук. думка", 1976
251976
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20