Follow
Крайчинська Галина Вацлавівна
Крайчинська Галина Вацлавівна
доцент, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток фразеологічної науки у Польщі
Г Крайчинська
Проблеми слов’янознавства, 164-180, 2005
72005
Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом-загальною назвою грошей
ГВ Крайчинська
Наукові записки. Серія “Філологічна”., 266-271, 2011
52011
Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць (Functional-semаntic analysis of Polish phraseological units with the names of …
ГВ Крайчинська
Національний університет" Острозька академія", 2004
52004
Фразеологія у польських пареміологічних та лексикографічних джерелах. Національний університет “Острозька Академія”
Г Крайчинська
Проблеми слов’янознавства, 168-178, 2002
52002
Етимологія польських та українських нумізматичних фразеологізмів.
ГВ Крайчинська
Слов’янський вісник. Серія Філологічні Науки., 182-196, 2006
22006
АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ РЕКЛАМ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ АВСТРАЛІЇ
В Фабрикіна, Г Крайчинська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2023
2023
English for Specific Purposes: збірник наукових тез
ДМ Шевчук, ІВ Ковальчук, ГВ Крайчинська
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2020
2020
Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю)
ІВ Гущук, АЮ Гільман, ГВ Крайчинська, ВВ Максимчук, МС Романов
Вид-во НаУОА, 2018
2018
Гра слів як стилістичний прийом увиразнення висловлювання (на матеріалі американського анімаційного телевізійного серіалу «Таємниці Гравіті Фолс»)(Puns as a stylistic tool for …
Г Крайчинська, Т Кириєвська
«English for Specific Purposes». Збірник наукових тез, 61-65, 2017
2017
Тематичне членування англійських та польських ЛО на позначення Євросоюзу: порівняльний аспект
Г Крайчинська
Кременецькі компаративні студії.(Index Copernicus International, CiteFactor …, 2016
2016
Семантичні моделі функціонування англійських і українських ФО з видовими назвами-орнітонімами на позначення свійських птахів chicken/ ципля, goose/ гуска
Г Крайчинська
ХXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та …, 2016
2016
Інноваційні підходи до вивчення професійної англійської для студентів немовних спеціальностей
КГ В.
English for Specific Purposes., С. 76-81, 2014
2014
НАУКОВІ ЗАПИСКИ
В Гнатюка
2013
Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської
КГ В.
English for Specific Purposes, С.28-34, 2013
2013
Навчальні матеріали до курсу “Вступ до мовознавства”
КГ В.
Національний університет “Острозька академія”, 2013
2013
Переклад на укр. //Б. Калдон, Б. Збоіна. Девіантні аспекти розвитку людини
КГ В.
Національний університет “Острозька академія”, 2012
2012
Склад і функціонуванняи польської нумізматичної фразеології
КГ В.
Національний університет “Острозька академія”, 2012
2012
нУмІзмАтичнІи ФРАЗЕОЛОГП З КОМПОНЕНТОМ _ ЗАГАЛЬНОЮ НАЗВОЮ ГРОШІ
ГВ Крайчинська
2011
Елемент одягу pocket/ кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов)
КГ В.
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
2010
Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО
КГ В.
ROSSICA OLOMOUCENSIA, С. 39–44, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20