Прошкін Володимир Вадимович
Прошкін Володимир Вадимович
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтеграція науково-дослідної і навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів як сучасна педагогічна проблема
ВВ Прошкін
Педагогіка вищої та середньої школи, 374-379, 2013
142013
Основні підходи до визначення поняття «науково-дослідна робота студентів»
ВВ Прошкін
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 5, 2009
142009
Науково-дослідна робота студентів як інтегруючий фактор у процесі професійної підготовки фахівця у педагогічному університеті
НВ Гавриш, ВВ Прошкін, ОВ Сущенко
Освіта Донбасу, 60-63, 2007
62007
Науково-дослідна діяльність студентів як інтегруючий фактор у процесі професійної підготовки у педагогічному університеті
НВ Гавриш, ВВ Прошкін, ОГ Сущенко
Освіта Донбасу, 122, 2007
52007
ОСНОВНІ НАПРаМИ РОЗВИТКУ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ
ВВ Прошкін
Редакційна колегія, 323, 2010
32010
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ Й НАВЧАЛЬНОЙ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТІ
ВВ Прошкін, ВВ Прошкин
Донецький національний технічний університет, 2010
32010
Організаційна структура науково-дослідної роботи студентів
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2010
32010
Стимулювання студентських наукових пошуків як засіб інтеграції науки й освіти
ВВ Прошкін
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
32010
Педагогічна система як предмет наукового дослідження
ВВ Прошкін
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 7-12, 2015
22015
Зміст інтеграції університетської науки та освіти
ВВ Прошкін
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
22014
Научные студенческие мероприятия как важнейший компонент университетской подготовки будущих учителей
ВВ Прошкин
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология …, 2013
22013
Сутнісні характеристики інтеграції науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
ВВ Прошкін
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
22012
Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській освіті
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2012
22012
Про организацію студентської наукової работи в університеті
В Прошкін
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 284-291, 2009
22009
Контроль навчальних досягнень з математичних дисциплін у майбутніх економістів
VV Proshkin, YU Gribonos
Освітологічний дискурс, 157-168, 2016
12016
Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
ВВ Прошкін, ОВ Панішева
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 399-409, 2015
12015
Современные тенденции подготовки магистрантов педагогического образования
ВВ Прошкин
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология …, 2015
12015
Аналіз ефективності впровадження педагогічної системи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи майбутніх учителів у практику університетської освіти
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2013
12013
Упровадження педагогічної системи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи майбутніх учителів у практику університетської освіти
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2013
12013
Цільовий компонент педагогічної системи інтеграції університетської науки й освіти
ВВ Прошкін
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20