Прошкін Володимир Вадимович
Прошкін Володимир Вадимович
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні підходи до визначення поняття «науково-дослідна робота студентів»
ВВ Прошкін
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 5, 2009
212009
Інтеграція науково-дослідної і навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів як сучасна педагогічна проблема
ВВ Прошкін
Освітній вимір 37, 374-379, 2013
132013
Інтеграція університетської науки й освіти: історичний аспект [Електронний ресурс]
ВВ Прошкін
е-журнал «Педагогическая наука: история, теорія, практика, тенденции развития, 2010
82010
Науково-дослідна діяльність студентів як інтегруючий фактор у процесі професійної підготовки у педагогічному університеті
НВ Гавриш, ВВ Прошкін, ОГ Сущенко
Освіта Донбасу, 122, 2007
52007
Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнях в Україні : монографія
КОЛ Харченко С.Я., Прошкін В.В., Омельченко С.О.
42016
Педагогічна система як предмет наукового дослідження
V Proshkin
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 7-12, 2015
42015
Сутнісні характеристики інтеграції науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
ВВ Прошкін
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
42012
Стимулювання студентських наукових пошуків як засіб інтеграції науки й освіти
ВВ Прошкін
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
42010
Науково-дослідна робота студентів як інтегруючий фактор у процесі професійної підготовки фахівця у педагогічному університеті
НВ Гавриш, ВВ Прошкін, ОВ Сущенко
Освіта Донбасу, 60-63, 2007
42007
Зміст інтеграції університетської науки та освіти
ВВ Прошкін
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
32014
Основні напрями розвитку науки в університеті
ВВ Прошкін
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
32010
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ Й НАВЧАЛЬНОЙ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТІ
ВВ Прошкін, ВВ Прошкин
Донецький національний технічний університет, 2010
32010
Організаційна структура науково-дослідної роботи студентів
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2010
32010
Научные студенческие мероприятия как важнейший компонент университетской подготовки будущих учителей
ВВ Прошкин
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология …, 2013
22013
Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській освіті
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2012
22012
Підвищення мотивації майбутніх учителів до наукової роботи через моніторинг якості студентських досліджень
ВВ Прошкін
Наукові записки кафедри педагогіки, 128-136, 2011
22011
Про организацію студентської наукової работи в університеті
В Прошкін
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 284-291, 2009
22009
Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
ММ Астаф’єва, ДМ Бодненко, ВВ Прошкін
Інформаційні технології і засоби навчання, 102-121, 2019
12019
Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
ВВ Прошкін, ОМ Глушак, НП Мазур
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-200, 2018
12018
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГ О МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ М АТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ГЕОМЕТРІЇ
В Прошкін
1*2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20