Proshkin Volodymyr / Прошкін Володимир Вадимович
Proshkin Volodymyr / Прошкін Володимир Вадимович
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні підходи до визначення поняття «науково-дослідна робота студентів»
ВВ Прошкін
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 5, 2009
232009
Інтеграція науково-дослідної і навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів як сучасна педагогічна проблема
ВВ Прошкін
Educational Dimension 37, 374-379, 2013
152013
Інтеграція університетської науки й освіти: історичний аспект [Електронний ресурс]
ВВ Прошкін
Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, 163, 2010
152010
Cloud-oriented training technologies as a means of forming the XXI century skills of future mathematics teachers
M Astafieva, D Bodnenko, V Proshkin
CEUR Workshop Proceedings, 507-512, 2019
92019
Педагогічна система як предмет наукового дослідження
V Proshkin
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 7-12, 2015
72015
Організаційна структура науково-дослідної роботи студентів
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2010
62010
Стимулювання студентських наукових пошуків як засіб інтеграції науки й освіти
ВВ Прошкін
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
62010
Науково-дослідна робота студентів як інтегруючий фактор у процесі професійної підготовки фахівця у педагогічному університеті
НВ Гавриш, ВВ Прошкін, ОВ Сущенко
Освіта Донбасу, 60-63, 2007
62007
Зміст інтеграції університетської науки та освіти
ВВ Прошкін
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
52014
Сутнісні характеристики інтеграції науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
ВВ Прошкін
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
52012
Науково-дослідна діяльність студентів як інтегруючий фактор у процесі професійної підготовки у педагогічному університеті
НВ Гавриш, ВВ Прошкін, ОГ Сущенко
Освіта Донбасу, 122, 2007
52007
Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнях в Україні : монографія
КОЛ Харченко С.Я., Прошкін В.В., Омельченко С.О.
42016
Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській освіті
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2012
42012
Основні напрями розвитку науки в університеті
ВВ Прошкін
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
42010
Теорія та історія інтеграції науково-дослідної й навчальної роботи в університеті
ВВ Прошкін
Наукові праці ДонНТУ. Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія, 17-23, 2010
42010
Современные тенденции подготовки магистрантов педагогического образования
ВВ Прошкин
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология …, 2015
32015
Научные студенческие мероприятия как важнейший компонент университетской подготовки будущих учителей
ВВ Прошкин
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология …, 2013
32013
Підвищення мотивації майбутніх учителів до наукової роботи через моніторинг якості студентських досліджень
ВВ Прошкін
Наукові записки кафедри педагогіки, 128-136, 2011
32011
Про организацію студентської наукової работи в університеті
В Прошкін
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 284-291, 2009
32009
Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
ВВ Прошкін, ОМ Глушак, НП Мазур
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-200, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20