Замора Ярослав Петрович
Замора Ярослав Петрович
доцент кафедри Машинознавства та транспорту, ТНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Results of experimental research of granular materials transportation by tubular scraper conveyors
ZT O. Lyashuk, A. Dyachun, R. Zolotuy, O. Oleksyshyn, Y. Zamora
Acta technologica agriculturae, Nitra, Slovak Republic, p.101-105, 2013
7*2013
Візуалізація процесу розрахунку механічних передач засобами АРМ TRANS
ЯП Замора
Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти …, 0
3
Формування зносостійких композиційних електролітичних покриттів зміцнених наночастинками SiC
АО Корнієнко, ВЛ Мирон, ЗЯП Кіндрачук Мирослав Васильович
Металознавство та обробка металів, С. 3-8, 2005
22005
Застосування технології 3-D друку на заняттях з основ матеріалознавства
ІМ Цідило, ЯП Замора
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2018
12018
ТЕХНОЛОГІЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКУ З'ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЗАСОБАМИ АРМ JOINT
З Ярослав
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2017
1*2017
Переваги застосування вбудованих комп’ютерних систем над персональними комп’ютерами в АПК.
ЗЯП Цідило І.М.
«Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства …, 2019
2019
Дослідження шумового забруднення в салоні автомобіля в умовах проведення практики з керування транспортним засобом.
ЛАЮ Замора Я.П.
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, С …, 2019
2019
ТЕХНОЛОГІЯ 3D-ДРУКУ ЯК ІКТ АКТУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ
І ЦІДИЛО, Я ЗАМОРА, Ю СОКОТОВ
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2019
2019
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Геоінформаційні технології управління транспортом»
БНВ Замора Я.П.
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Способи і прийоми організації пізнавальної діяльності студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання Режим доступу: http://conf-mvf.at.ua/publ/tezi …
ЗЯП Цідило І.М.
STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю …, 2018
2018
Науково-педагогічна практика здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 015.20 Професійна освіта (Транспорт)
БНВ Федорейко В.С., Горбатюк Р.М., Замора Я.П., Павх І.І., Сіткар С.В.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Розвиток конструкцій плугів у 18-21столітті: Монографія
ЯПЗ В.П. Курка, А.Ю. Ліннік,С.Г. Білик, О.В. Фльонц
2018
Опорний конспект лекцій з курсу «Геоінформаційні технології управління транспортом»
БНВ Замора Я.П
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ для студентів спеціальності 6.010104 «Професійна освіта. Транспорт»
ВС Федорейко, ІІ Павх, ОМ Фендьо, ЯП Замора, МІ Рутило, СВ Сіткар.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка., 2017
2017
Котел твердопаливний водогрійний циліндричний
СІІ Ліннік А.Ю., Білик С.Г., Замора Я.П.
2016
Візуалізація процесу розрахунку механічних передач засобами АРМ TRANS
ЗЯ П.
Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти, С. 38-40, 2016
2016
Дифузійні параметри водню у ніобії
ЗЯ П.
Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для …, 2016
2016
Методичні вказівки з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів напряму підготовки (6.010103) “Технологічна освіта”
БІЙ Замора Я.П.
ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016
2016
Вплив атомного та магнітного впорядкування на дифузійні параметри у феромагнітних сплавах
ЗЯ П.
Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та …, 2015
2015
Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію залізо-кобальтового сплаву
Y Zamora
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20