Вісник ТНЕУ
Вісник ТНЕУ
Тернопільський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Оцінка конкурентоспроможності підприємства
В Адамик, Г Вербицька
Вісник ТНЕУ, 2008
392008
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
ТНЕУ, 2010
262010
Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід
К Возьний
ТНЕУ, 2009
202009
Економічна безпека і ринкова влада
В Точилін, В Венгер
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 60-68, 2008
202008
Витрати домогосподарств України: сутнісно-аналітичний аспект
Т Кізима
ТНЕУ, 2009
182009
Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансової стійкості підприємства
М Котляр
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 120-124, 2008
182008
Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні
З Лободіна
ТНЕУ, 2014
172014
Особливості сек’юритизації у механізмі управління кредитним ризиком банківської діяльності
О Дзюблюк
Вісник ТНЕУ, 2009
17*2009
Сектор домогосподарств у сучасній економічній системі: теоретичні та емпіричні аспекти
А Мельник, Н Ціщик
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 7-21, 2017
162017
Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування
Л Прийдун
ТНЕУ, 2011
162011
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
ТНЕУ, 2012
152012
Державно-приватне партнерство в системі інстутиційного забезпечення економічних процесів
А Мельник, С Підгаєць
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 7-19, 2011
142011
Теоретичні основи механізму формування власного капіталу банку
С Коваль
ТНЕУ, 2009
142009
Домогосподарство як елемент економічної системи: сутність, еволюція та функції в умовах ринку
Т Кізима
ТНЕУ, 2008
142008
Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії
Т Кізима
Вісник ТНЕУ, 2012
132012
Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в умовах функціонування інституційного середовища
Н Семенишена, В Слободян
Вісник ТНЕУ, 2011
132011
Вибір оптимального режиму монетарної політики в Україні в контексті європейського досвіду
Т Сліпченко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 29-36, 2008
132008
Доходи місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні
НЯ Спасів, СВ Надал
Тернопіль. Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2016
122016
Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку
А Тибінь, І Смачило
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 45-52, 2009
122009
Система інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми формування
А Мельник
Вісник ТНЕУ, 2012
112012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20