Підписатись
Антоненко Ірина Ярославівна
Антоненко Ірина Ярославівна
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональна економіка: Навчальний посібник
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
ЯВ Коваль, ІЯ-Антоненко К.: ВД―Професіонал, 2005
802005
Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
К.: РВПС України НАН України, 2004
492004
Еколого-економічні пріоритети модернізації лісоресурсного комплексу України: макроекономічні важелі/за ред. д. е. н., проф., чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
ІЯ Антоненко
К.: КУТЕП-Інформ, 2008
222008
Державне регулювання просування туристичного продукту: міжнародний та вітчизняний досвід
ІЯ Антоненко
Інвестиції: практика та досвід, 17-22, 2013
152013
Логістична стратегія як управлінська інновація в індустрії туризму
ІЯ Антоненко, ГІ Михайліченко
Видавництво Львівської політехніки, 2011
142011
Лісоресурсний комплекс: проблеми та напрями розвитку
І Антоненко
Економіст, 2011
132011
Виставкова діяльність в Україні: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання
ІЯ Антоненко, ТП Дупляк
Економiчний часопис-XXI, 74-78, 2013
122013
Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках європейської інтеграції України
ІЯ Антоненко, АГ Охріменко
Інвестиції: практика та досвід, 10-12, 2010
122010
Відносини власності в контексті реструктуризації лісового сектора України
Я Коваль, І Антоненко
Економіка України, 63-67, 2001
112001
Еколого-економічна оцінка ефективності використання і охорони лісових ресурсів
ІЯ Антоненко
К., 2001.–190 с, 2001
92001
Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики
ДІ Басюк
Едельвейс і К, 2017
82017
Туристична рента як інструмент розвитку лісоресурсної сфери
ІЯ Антоненко
Інвестиції: практика та досвід, 17-20, 2014
72014
Сервісні інновації як інструмент ефективного менеджменту туристичних підприємств
ІЯ Антоненко, ІЛ Мельник
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами …, 2013
72013
Напрями модернізації та забезпечення динамічного розвитку лісоресурсного комплексу України: теорія, методологія, практика
ІЯ Антоненко
Доктор наук. Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академія …, 2010
72010
Методичні матеріали з дисципліни" Менеджмент готельного господарства" для студентів форми навчання за фаховим спрямуванням 6.050400" Туризм" напряму підготовки 0504" Туризм"
ІЯ Антоненко
Київ: КУТЕП, 2005
72005
Ефективність туристично-рекреаційного потенціалу Закарпаття
ІЯ Антоненко
72002
Економічне забезпечення охорони, відтворення і використання лісових ресурсів України
ІЯ Антоненко
Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр, 2001
72001
Сучасні чинники формування продуктової стратегії туристичного підприємства
ІЯ Антоненко, ІЛ Мельник
Бизнес Информ, 202-206, 2016
62016
Особливості розвитку та застосування івент-менеджменту в Україні
ІЯ Антоненко
Сумський державний університет, 2012
62012
Проблеми лісу в контексті екологізації і сталого розвитку АПК
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
Екологічність продукції АПК. Серія «Економіка та технологія»: зб. наук. пр …, 1999
61999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20