Пляка Л.В. , Plyaka L. V. (ORCID iD: 0000-0003-4622-4985)
Пляка Л.В. , Plyaka L. V. (ORCID iD: 0000-0003-4622-4985)
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія спілкування: навчальний посібник
Кайдалова, Л. Г., Пляка, Л В., Plyaka, L. V., Kaydalova, L. G.
НФаУ, 2011
492011
Психологічні особливості розвитку професійної комунікативної компетентності у майбутніх провізорів
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психологічних наук, 20 с., 2010
15*2010
Психологічне здоров’я студентів як психологічна проблема
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць …, 2011
10*2011
Професійна компетентність як фактор формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців
Пляка, Л. В., Тюріна, В.О., Plyaka, L. V., Turina, V. O.
матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції [«Молодіжна політика …, 2009
6*2009
Структура професійної комунікативної компетентності майбутніх провізорів
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
Проблеми загальної та педагогічної психологі : зб. наук. пр. Інституту …, 2010
5*2010
Психологічні аспекти професійної комунікативної компетентності майбутнього провізора
ЛВ Пляка
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту …, 2009
52009
Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх провізорів
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія …, 2008
5*2008
Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативних здібностей майбутніх провізорів
Пляка, Л. В. Plyaka, L. V., Котвіцька, А..А., Kotvitskaya, А., А.
Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна …, 2008
4*2008
МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
Молодий вчений., С. 144 – 149., 2016
32016
Структура професійної готовності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Придніпровські …, 2014
3*2014
Розвиток професійної компетентності в майбутніх фахівців
Пляка, Л. В. Plyaka, L. V., Тюрина, В. А., Turina, V. O.
матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Тенденції розвитку …, 2011
3*2011
Психологічні особливості розвитку професійної комунікативної компетентності у майбутніх провізорів. Дис кандидата психологічних наук.–19.00. 07–педагогічна та вікова психологія
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 241 с., 2010
3*2010
Психологічні аспекти професійного спілкування провізора
Пляка, Л. В.. Plyaka, L. V.
Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна …, 2009
3*2009
Організація управління виховним процесом – засіб підвищення його ефективності
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
Сучасні проблеми і шляхи управління вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів …, 2006
3*2006
Психология косметолога : путеводитель для практикующих косметологов [Текст]
Башура, А.Г., Пляка, Л. В. , Plyaka, L. V.
Харьков : Основа, 2013
22013
Формування комунікативної компетентності на сучасному етапі модернізації освіти
Пляка, Л. В. , Тюріна, В.О., Plyaka, L. V., Turina, V. O.
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Держава і право …, 2008
2*2008
Конфліктологічна компетентність як складова комунікативної компетентності майбутнього провізора
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V., ВО, Тюріна, Turina, V. O.
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна, серія …, 2008
2*2008
Спілкування як складник професійної компетентності випускників вищого фармацевтичного закладу
Пляка, Л. В. , Plyaka, L. V., Кайдалова, Л. Г., Kaydalova, L. G.
Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія …, 2007
2*2007
Психодіагностичний комплекс з вивчення особистості студента
ЛВ Пляка, СВ Огарь
12016
ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Пляка, Л. В., Plyaka, L. V.
«Young Scientist», С.467 - 470, 2016
1*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20