А.Ф.Толмачева, Г.Ф.Толмачова, Anna Tolmachova, A.Tolmachova
А.Ф.Толмачева, Г.Ф.Толмачова, Anna Tolmachova, A.Tolmachova
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механизмы регулирования развития малого предпринимательства в Украине
ВИ Ляшенко, ЕГ Кошелева, АФ Толмачева
Юго-Восток, 2008
482008
Właściwości modernizacji sfery przedsiębiorczej w kontekście państwowej polityki gospodarczej na Ukrainie
S Ivanov, V Lyashenko, H Tolmachova, O Kvilinskyi
Współpraca Europejska 3 (10), 9-34, 2016
402016
Investigation of the impact of regional characteristics on the development of small businesses
AI Blagodarnyi, HF Tolmachova, OS Kvilinskyi
Economics and Law 1, 30-37, 2014
372014
Дослідження впливу регіональних особливостей на розвиток суб’єктів малого підприємництва
OI Blagodarnyi, HF Tolmachova, OS Kvilinskyi
Economics and Law, 30-37, 2014
122014
Стан та перспективи розвитку дозвільної системи в Україні
БІ Адамов, ВІ Ляшенко, БА Сорокін, ГФ Толмачова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
82009
Малый и средний бизнес как фактор реформирования жилищно-коммунального хозяйства
БИ Адамов, ВИ Ляшенко, БА Сорокин, АФ Толмачева
Экономический вестник Донбасса, 2008
82008
Специальные режимы хозяйствования на территориях приоритетного развития Донбасса: вопросы теории и практики, монография
ВИ Ляшенко, АФ Толмачева
Юго-Восток, 2005
82005
О перспективах государственно-частного партнерства в инновационной сфере региона
АФ Толмачева, ВВ Хахулин, ЯИ Тульку
Экономический вестник Донбасса 27 (1), 2012
72012
Регулювання розвитку малого і середнього підприємництва: досвід зарубіжних країн для України
ГФ Толмачова, ВІ Ляшенко, ГВ Колєснікова
Экономический вестник Донбасса, 2017
62017
Пути сокращения административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства
АФ Толмачева
Управление экономикой: теория и практика, 2011
62011
Оцінка процесів дерегуляції підприємницької діяльності в Україні
ВІ Ляшенко, ГФ Толмачова
Экономический вестник Донбасса, 2018
42018
Регулювання розвитку малого підприємництва в перехідній економіці України
ГФ Толмачова
Інс-т економіки промисловості НАН України.–Донецьк, 2000.–24 с, 0
4
Особливості державної політики щодо ведення бізнесу та її вплив на розвиток підприємницького сектору
ГФ Толмачова
Економічний вісник Донбасу, 75-90, 2015
22015
Світові тенденції реформування державного регулювання малого і середнього підприємництва
ВІ Ляшенко, ГФ Толмачова
Управління економікою: теорія та практика, 2015
22015
Тенденції розвитку малого підприємництва у сучасних економічних умовах України
ГФ Толмачова, ОВ Якубяк
Управління економікою: теорія та практика, 2014
22014
Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу
ТЮ Коритько, НВ Осадча, ГФ Толмачова
Економічний вісник Донбасу, 2020
12020
Нституційне забезпечення дерегуляції підприємницької діяльності в Україні у 2015-2017 рр
ВІ Ляшенко, ГФ Толмачова, ГВ Колєснікова
Вестник экономической науки Украины, 2017
12017
Тенденции развития малого предпринимательства в современных экономических условиях Украины
АФ Толмачева, ЕВ Якубяк
Управление экономикой: теория и практика, 2014
12014
Взаємообумовленість розвитку регіонального середовища і малого підприємництва
ГФ Толмачова, ОС Квілінський
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013
12013
Мале підприємництво України в умовах кризи: аналіз розвитку і проблем
ГФ Толмачова, ОС Квілінський
Управління економікою: теорія та практика, 131-148, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20