Follow
Людмила Курило (Kurylo Lyudmila, Kurylo L.I.)
Людмила Курило (Kurylo Lyudmila, Kurylo L.I.)
доктор економічних наук, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"(National
Verified email at iae.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект:монографія
КЛІ Саблук Петро Трохимович, Шпикуляк Олександр Григорович
К.: ННЦ ІАЕ, 2010
912010
Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва
ГЄ Мазнєв
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 36-47, 2016
67*2016
Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки
ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило
Облік і фінанси АПК, 114-117, 2010
472010
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: колективна монографія
ЮО Лупенко, МЙ Малік, ОГ Шпикуляк, ЛВ Білозор, ІС Гончаренко, ...
ННЦ" ІАЕ", 2014
312014
Людський капітал як фактор економічного зростання
ОЮ Самборська
Економіка АПК, 64-72, 2019
282019
Інтелектуальний капітал в аграрній сфері економіки
КЛ Ізидорівна
К.:ННЦ ІАЕ, 2012
272012
Iнновацiйна дiяльнiсть в аграрнiй сферi: iнституцiональний аспект: монографiя
ПТ Саблук, ОГ Шпикуляк, ЛI Курило
272010
Організаційні форми і методи інноваційної діяльності у розвитку аграрної сфери економіки
ОГ Шпикуляк, ВМ Русан, ЛІ Курило, ПВ Павлик, ІЮ Розгон
Економіка АПК, 119-124, 2010
272010
Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою
ПТ Саблук, ЛІ Курило
Економіка АПК, 51-56, 2014
262014
Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки
Л Курило, С Удовиченко, Т Сльозко
232016
Проблеми вітчизняної університетської педагогічної освіти в ХІХ–на початку ХХ століття
ЛФ Курило
ЛФ Курило.–Луганськ, 2007.–170 с, 2007
192007
Гончара і творча індивідуальність письменника
ЛМ Курило, О Епістолярій
ступеня канд. філ. наук: спец. 10.01. 01, 2006
172006
Класифікація та структура інтелектуального капіталу
ЛІ Курило
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і …, 2010
152010
Інституційне регулювання як детермінанта формування інноваційної моделі розвитку аграрної сфери
ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило, ОМ Супрун
Облік і фінанси АПК, 106-112, 2011
132011
Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері
ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило, СМ Удовиченко
Економіка АПК, 104-111, 2011
122011
Ацетонемический синдром: болезнь или образ жизни
ЛВ Курило
Здоровье Украины 6, 2-3, 2008
122008
Економічні центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою
ПТ Саблук, ЛІ Курило
Вісник економічної науки України, 107-109, 2014
112014
Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення
ЛВ Курило
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 28-33, 2013
112013
Інтелектуальний та людський капітал як детермінанти інноваційного розвитку економіки: інституціональний аспект
ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило
Інноваційна економіка 3, 3-9, 2011
102011
Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект
ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило, ОЮ Лузан
Економіка АПК, 92-98, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20