Іраїда Юріївна Зайцева (Zaitseva Iraida, Зайцева Ираида)
Іраїда Юріївна Зайцева (Zaitseva Iraida, Зайцева Ираида)
Ukrainian State University of Railway Transport (УкрДУЗТ)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шляхи підвищення єфективності роботи залізничного транспорту України
ВЛ Дикань, ІЮ Кушнир
Коммунальное хозяйство городов, 167-169, 2002
112002
Управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства
ІЮ Зайцева
Інвестиції: практика та досвід, 54-56, 2014
82014
Проблеми і перспективи діяльності банків у сфері фінансового лізингу
ЛГ Кльоба
Науковий вісник НЛТУ України 17 (4), 2007
82007
Ефективність вантажних залізничних перевезень та її підвищення в умовах інтеграції залізничного транспорту України у світову транспортну систему
ВЛ Дикань, ІЮ Кушнир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 77-82, 2003
82003
Підвищення економічної безпеки автотранспортних підприємств в умовах розвитку недружніх поглинань на території України
ІЮ Зайцева
Харків: УкрДАЗТ, 2009
72009
Інвестування як домінанта економічного розвитку підприємств залізничного транспорту
ІЮ Зайцева, ОО Сиромятнікова
Економічний форум, 171-175, 2013
62013
Розширення тезауруса до вирішення проблеми управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства
ІЮ Зайцева, ЮА Кореницька
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
52013
Стратегія розвитку залізничного транспорту України
ІЮ Зайцева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
52012
Економіко-організаційні основи захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань
ІЮ Зайцева
Монографія, 2011
52011
Економіко-організаційні основи захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань: Монографія
ІЮ Зайцева
ІЮ Зайцева–Харків: УкрДАЗТ, 2011
52011
Сутність та значення основних бюджетів комерційного банку
І Зайцева
Формування ринкових відносин в Україні, 82-88, 2006
52006
Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами
ІЮ Зайцева, МО Пархоменко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
42015
Формування системи показників, що характеризують фінансову складову економічної безпеки транспортних підприємств
ІЮ Зайцева
Ефективна економіка, 2013
42013
Управление инвестициями в сфере локомотивного хозяйства
ІЮ Зайцева
Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей …, 0
3*
Ефективність вантажних залізничних перевезень України та її підвищення в умовах глобалізації. Автореферат дис. канд. наук
ІЮ Кушнир
Харків, УкрДАЗТ.–2004.–18с, 0
3
Особливості створення на залізницях України мережі швидкісних залізничних магістралей
ІЮ Зайцева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
22017
Рейдерство в Україні та дослідження його впливу на фінансову безпеку підприємства
ІЮ Зайцева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Современный подход к определению составляющих экономической безопасности предприятия
ІЮ Зайцева
// Економіка: проблеми теорії та практики (зб. наук. праць): у 7 т. Т. 2 …, 0
2*
Політична корупція як загроза державній безпеці України
ІЮ Зайцева, ДЮ Бившев
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
12016
Кaпiтaлiзaцiя бaнкiв тa нaпpями пiдвищення кaпiтaлiзaцiї бaнкiвськиx устaнoв
ІЮ Зайцева, АІ Гутовська
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20