Юрій Зайцев
Юрій Зайцев
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту, кафедра обліку та аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: монографія
ЮК Зайцев
К.: КНЕУ 188, 2002
1472002
Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб.
ЮК Зайцев, ВС Савчук
К.: КНЕУ 337 (3), 2011
442011
Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х рр
ЮД Зайцев
Сторінки історії України ХХ століття, 195-235, 1992
271992
Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України
Ю Зайцев
Економіка України, 45-50, 2002
252002
Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку
Ю Зайцев, Ю Зайцев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
222002
Методологiя дослiдження процесiв трансформацiї економiчних систем у сучасних теорiях
ЄМ Кирилюк, АМ Прощаликiна
Сумський державний університет, 2011
172011
Правнича термінологія і державотворчий процес
С Головатий, Ю Зайцев, І Усенко
Українське право, 2, 1995
171995
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Український журнал прикладної економіки, 100-113, 2016
152016
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Український журнал прикладної економіки, 100-113, 2016
152016
Сучасна парадигма методології досліджень постіндустріального суспільства
Ю Зайцев, ВС Савчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Автентичність правового тексту та проблеми його термінологічно-мовного оформлення (на матеріалі проекту Цивільного кодексу України)
Ю Зайцев
Українське право.—1997.—Ч 3, 1997
121997
Середній клас в Україні: проблеми ідентифікації та становлення
І Гнибіденко, Ю Зайцев
Україна: аспекти праці, 11-14, 2002
112002
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
102015
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
102015
Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства
Ю Зайцев, Ю Зайцев
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013
102013
Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства
Ю Зайцев, Д Верба
Україна: аспекти праці, 13-19, 2010
102010
Ефективність маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках
ІЮ Гришова, ЮО Зайцев
Проблеми і перспективи економіки та управління, 99-107, 2016
92016
Потреба використання практики Європейського суду з прав людини
Ю Зайцев
Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі.–К …, 2002
92002
Історія України
Ю Зайцев
Львів: Світ, 1996
91996
Енергозбереження шляхом застосування раціонального керування асинхронних електроприводів ВПМ
ОВ Григоров, ВП Свіргун, ВВ Стрижак, ЮІ Зайцев
НТУ" ХПІ", 2010
82010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20