Юрій Зайцев
Юрій Зайцев
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту, кафедра обліку та аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: монографія
ЮК Зайцев
К.: КНЕУ 188, 2002
1322002
Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб.
ЮК Зайцев, ВС Савчук
К.: КНЕУ 337 (3), 2011
372011
Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України
Ю Зайцев
Економіка України, 45-50, 2002
242002
Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку
Ю Зайцев, Ю Зайцев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
222002
Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х рр.
ЮД Зайцев
Сторінки історії України ХХ ст, 195-235, 1992
201992
Соцiалiзацiя економiки України та системна трансформацiя суспiльства: методологiя i практика: монографiя
ЮК Зайцев
162002
Правнича термінологія і державотворчий процес
С Головатий, Ю Зайцев, І Усенко
Українське право, 2, 1995
131995
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
112015
Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
112015
Методологiя дослiдження процесiв трансформацiї економiчних систем у сучасних теорiях
ЄМ Кирилюк, АМ Прощаликiна
Сумський державний університет, 2011
112011
Середній клас в Україні: проблеми ідентифікації та становлення
І Гнибіденко, Ю Зайцев
Україна: аспекти праці, 11-14, 2002
112002
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Тернопільський національний економічний університет, 2016
102016
Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
ОО Красноруцький, ЮО Зайцев
Тернопільський національний економічний університет, 2016
102016
Сучасна парадигма методології досліджень постіндустріального суспільства
Ю Зайцев, ВС Савчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
102009
Автентичність правового тексту та проблеми його термінологічно-мовного оформлення (на матеріалі проекту Цивільного кодексу України)
Ю Зайцев
Українське право.—1997.—Ч 3, 1997
101997
Потреба використання практики Європейського суду з прав людини
Ю Зайцев
Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі.–К …, 2002
92002
Ефективність маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках
ІЮ Гришова, ЮО Зайцев
Проблеми і перспективи економіки та управління, 99-107, 2016
82016
Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства
Ю Зайцев, Д Верба
Україна: аспекти праці, 13-19, 2010
82010
Енергозбереження шляхом застосування раціонального керування асинхронних електроприводів ВПМ
ОВ Григоров, ВП Свіргун, ВВ Стрижак, ЮІ Зайцев
НТУ" ХПІ", 2010
72010
Проблема виконання судових рішень у практиці Європейського суду з прав людини
Ю Зайцев
К.: Юстініан, 2002
72002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20