Наталя Юрик (Nataliya Yuryk)
Наталя Юрик (Nataliya Yuryk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антикризова стратегія–умова стабільного розвитку підприємства
НБ Кирич
НБ Кирич, НЄ Юрик//Сталий розвиток економіки, 57-62, 2010
132010
Інноваційна діяльність в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва
НБ Кирич, НЄ Юрик
Международный сельскохозяйственный журнал, 12-15, 2010
102010
Удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі
НЄ Юрик, ТІ Кужда
Ефективна економіка, 2010
82010
Особливості вибору антикризової стратегії на основі структурно-морфологічного аналізу
НЄ Юрик
Економічний часопис XXІ, 2, 2011
62011
Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі
НЄ Юрик, НЕ Юрик
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011
52011
Обґрунтування основних принципів та аналіз аспектів розроблення антикризової стратегії машинобудівного підприємства
НЄ Юрик
Видавництво СумДУ, 2011
42011
Розроблення блок-схеми оцінювання рівня кризового стану машинобудівного підприємства
НЄ Юрик
Економіка та держава, 92-96, 2011
32011
Фінансовий потенціал підприємства як основа його економічної стабільності
НЄ Юрик, О Шпак
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2016
22016
Особливості нормування управлінської праці, обліку та аналізу робочого часу менеджера в умовах антикризового менеджменту
Н Юрик
Галицький економічний вісник, 141-145, 2013
22013
Особливості вибору антикризової стратегії машинобудівних підприємств на основі структурно-морфологічного аналізу
НЄ Юрик
Економiчний часопис-XXI, 2011
22011
Роль структури управління підприємством у процесі реалізації антикризової стратегії
НЄ Юрик
Актуальні проблеми економіки, 179-183, 2011
22011
Розробка єдиних методичних і теоретичних підходів до діагностики рівня кризового стану підприємств машинобудівної галузі
НЄ Юрик
ВІСНИК, 1245, 2010
22010
Управління персоналом підприємства як елемент антикризової стратегії
НЄ Юрик
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
22010
ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
НЄ Юрик
Економічні науки. Серія" Економіка та менеджмент": Збірник наукових праць …, 0
2
Особливості розвитку публічної організації в сучасних економічних умовах
НЄ Юрик, ХР Пастух
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
12018
Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Антикризове управління». Для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних …
НЄ Юрик
12017
Аналізування та оцінювання основних факторів впливу на кризовий стан машинобудівного підприємства
НЄ Юрик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
12011
Проблеми реалізації стратегії в умовах кризової ситуації на підприємствах машинобудівної галузі
НЄ Юрик
Формування ринкових відносин в Україні, 67-70, 2011
12011
Інноваційні підходи до розробки антикризової стратегії в сучасних умовах
НЄ Юрик
Терно-Граф, 2009
12009
Використання акмеологічної моделі та акмелогічного підходу до саморозвитку персоналу в умовах самоменеджменту
НЄ Юрик, ІВ Луциків
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20